Rekonštrukciu zastávok MHD v Žiline bude v I. fáze realizovať víťaz obstarávania za 1,45 milióna eur


Foto: Rekonštrukciu zastávok MHD v Žiline bude v I. fáze realizovať víťaz obstarávania za 1,45 milióna eur

Zastávky mestskej hromadnej dopravy v Žiline sa stali minulý rok predmetom diskusií po tom, ako reálne hrozilo, že cestujúci zostanú v zime bez možnosti schovania sa pod prístrešok. Problém vznikol ešte v roku 2016, kedy mesto začalo riešiť výpoveď končiacej 15-ročnej nájomnej zmluvy so spoločnosťou euroAWK.

Tá mala v prenájme pozemky mesta pod niektorými zastávkami, na ktorých realizovala predaj reklamy prostredníctvom reklamných plôch umiestnených v sklenených vitrínach.

Reklamná spoločnosť zároveň zastávky vlastnila, v októbri roku 2017 sa poslanci uzniesli na tom, že euroAWK spolu 62 kusov zastávok prevedie na mesto výmenou za päťročnú nájomnú zmluvu na citylighty v daných zastávkach a takisto ďalších 51 samostatne stojacich citylightov.

Cena za rok prenájmu sa vďaka rokovaniam s euroAWK postupne menila z pôvodných 66 eur a 100 eur, ktoré poslanci neschválili, až na konečných 280 eur za rok.

Mesto k prevedeným zastávkam pridá zrekonštruované z eurofondov

Napriek tomu ide o násobne nižšiu sumu oproti tej, ktorú stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina. To hovorí o minime vo výške 1000 eur za rok v prípade plochy typu citylight. Nižšie nájomné a osobitný zreteľ, spočívajúci v prevedení zastávok na mesto, tak museli poslanci schvaľovať.

„Minimálne ročné nájomné za prenájom pozemku vo vlastníctve Mesta Žilina na umiestnenie RIP zariadenia typu citylight je 1000€, ak mestské zastupiteľstvo v konkrétnom prípade na základe odôvodnených okolností nerozhodne o prenájme za nižšie ako minimálne nájomné,“ uvádza Všeobecné záväzné nariadenie č.24/2016 v článku I. odseku 3.

V októbri bola zároveň zverejnená výzva na predkladanie ponúk v projekte rekonštrukcie zastávok MHD v meste Žilina, ktorého prvú etapu bude mesto realizovať už tento rok.

V rámci štukturálnych fondov sa cez výzvu “Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy” podarilo mestu získať nenávratný finančný príspevok na obnovu zastávok. Aj v tomto prípade tvorí spolufinancovanie 5 percent.

Víťazom je bratislavská firma, ktorá stavala obchvat v Brezne

Dňa 16. apríla bol zverejnený zoznam uchádzačov a ich ponúk, z ktorých je jasné, že v prvej etape bude žilinské zastávky MHD rekonštruovať firma ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., ktorá dokáže predmet zákazky realizovať za sumu 1 452 938,93 eur.

Spoločnosť spolurealizovala napríklad obchvat mesta Brezno, je súčasťou českého holdingu PSJ, a. s., ktorý patrí medzi najväčšie stavebné spoločnosti v strednej Európe. Celkové poradie troch prihlásených uchádzačov môžete vidieť na obrázku nižšie.


Súčasťou súťažných podkladov je aj zoznam prvých 26 zastávok, ktorých sa rekonštrukcia bude týkať. Celkovo bude rekonštrukcia rozdelená do 4. etáp, víťaz verejného obstarávania by mal dodať dielo v lehote 210 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.

Zároveň zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela. V závislosti od prevzatia diela by tak mohli prvé zrekonštruované prístrešky MHD v Žiline pribudnúť už tento rok. 

Zoznam zastávok MHD v Žiline pre I. etapu rekonštrukcie

 • Matice Slovenskej smer Fatranská
 • Hurbanova pri Úrade práce
 • Železničná stanica pri VŠZP
 • Smreková smer Centrum
 • Smreková Žilinská univerzita
 • Jaseňová smer Žilinská univerzita
 • Jaseňová smer Centrum
 • Sv. Cyrila a Metoda smer Centrum
 • Sv. Cyrila a Metoda smer Fatranská
 • Obchodná smer Centrum
 • Predmestská smer Vlčince
 • Hálkova smer Centrum
 • Rudnayova smer Centrum
 • Polícia smer Solinky
 • Fatranská smer Centrum
 • Fatranská smer Žilinská Univerzita
 • Poštová smer Centrum
 • Poštová smer Fatranská
 • Pažite smer Žilina
 • Nám.sv. Jána Bosca smer Žilina
 • Hôrecká smer Centrum

Prehľad postupovania v 4 etapách:

 • I.etapa 6 zastávok : č.1 Štefánikovo námestie – smer nemocnica, č.4.Spanyolova smer Vlčince,
  č.6 Stodolova – konečná, č.8 M.Slovenskej smer Centrum, č.13 Smreková smer žilinská univerzita,
  č.17 Sv. Cyrila a Metoda smer centrum
 • II.etapa 6 zastávok : č.2 Štefánikovo námestie – smer železničná stanica, č.9 M.Slovenskej smer
  Fatranská, č.10 Hurbanova, úrad práce, č.14 Smreková - smer centrum, č.15 Jaseňová smer
  žilinská univerzita, č.18 Sv. Cyrila a Metoda smer Fatranská
 • III.etapa 7 zastávok : č.12 Železničná stanica pri VšZP, č.16 Jaseňová smer centrum, č.19
  Obchodná smer centrum, č.21 Predmestská smer Vlčince, č.24 Hálková smer centrum, č.28
  Fatranská smer centrum, č.32 Poštová smer centrum
  Mesto Žilina
  Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
 • IV.etapa 7 zastávok : č.25 Rudnayova smer centrum, č.27 Polícia smer Solinky, č.29 Fatranská
  smer Žilinská univerzita, č.33 Poštová smer Fatranská, č.39 Pažite smer Žilina, č. 41 Nám. sv. Jána
  Bosca smer Žilina, č.42 Hôrecká smer centrum


Prečítajte si viac: