Žilinský kraj sa pripravuje na zimnú údržbu ciest


Foto: Žilinský kraj sa pripravuje na zimnú údržbu ciest

Správa ciest ŽSK momentálne vyhotovuje operačné plány zimnej údržby a pripravuje techniku.

Na údržbu takmer 1853 kilometrov ciest je v zimnej sezóne pripravených 115 posypových vozidiel s predsadenou radlicou. Okrem nich je pripravených 17 traktorov s radlicou, 10 nákladných vozidiel, 8 snehových fréz a jeden traktor sypač.  Z nich bude na úpravu ciest prvej triedy slúžiť 45 sypačov.
ŽSK sa bude v nasledujúcom zimnom období starať takmer o 1363 km ciest II. a III. triedy. V regióne Horného Považia bude Správa ciest ŽSK udržiavať 304,4 km ciest, na Kysuciach takmer 235 km, na Orave 313 km, v Liptove takmer 300km a v regióne Turiec takmer 212 km ciest. Na zmluvnom základe so SSC bude udržiavať 479,067 km ciest I. triedy a na zmluvnom základe s NDS úsek R3 (obchvat Oravského Podzámku, Trstenej a Hornej Štubne) v dĺžke 10,65 km.

„Celkové náklady zimnej údržby ciest II. a III. triedy, ktoré má SC ŽSK v správe, sa pohybujú v rozmedzí  3 – 4 mil. eur. Z nich približne 1,5 mil. eur sú náklady na posypový materiál. Ostatné náklady sú náklady na pohonné hmoty, opravu a údržbu vozidlového a strojového parku a tiež mzdy a odvody zamestnancov. Samozrejme, že všetky náklady sa odvíjajú aj od počasia,” povedal Ivan Fábry, generálny riaditeľ SC ŽSK a dodal: „minulú miernu sezónu 2013/2014 sme nevyčerpali približne 50% zásob posypového materiálu, ktorý použijeme v nasledujúcej sezóne. To nám ušetrilo aj prácu so zabezpečením predzásobenia.” Ako ďalej poznamenal, spotreba interného materiálu sa pohybuje v rozmedzí 40 - 50 tisíc ton za rok a spotreba chemického materiálu v rozmedzí 5 -10 tisíc ton za rok.

Správa ciest ŽSK má 18 stredísk zimnej údržby a sezóna si vyžaduje aj personálne posilnenie. Do zimnej služby je zapojených ročne cca 350 zamestnancov. K stálym vodičom, ktorých je 190 pribudne na dobu určitú, od novembra do marca, približne 55 vodičov. Zo stálych zamestnancov SC ŽSK vykonáva podľa potreby 80-90 zamestnancov zimný dispečing.

zdroj: TS ŽSK

Prečítajte si viac: