Ďalší elektromobil pre Mestský úrad v Žiline? Mesto podalo žiadosť o dotáciu z eurofondov


Foto: Ďalší elektromobil pre Mestský úrad v Žiline? Mesto podalo žiadosť o dotáciu z eurofondov Foto: TS Mesto Žilina

Žilinský mestský úrad plánuje kúpiť nový elektromobil. Využívať ho budú zamestnanci úradu pre služobné účely. Tento týždeň zaslala radnica na Enviromentálny fond žiadosť o dotáciu, ktorej maximálna výška je 30 000 eur, pričom samosprávy musia hradiť aspoň päť percent ceny auta.

Kúpou nového elektromobilu chce mesto pokračovať v podpore elektromobility, dosiahnuť zníženie množstva vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia a prispieť tak k ochrane životného prostredia.

„Elektromobily sú budúcnosťou modernej ekologickej dopravy. Plnia svoj účel pri preprave osôb a zároveň neprodukujú exhaláty, ktoré majú negatívny dopad na naše zdravie. Podobné ekologické autá už v našom vozovom parku vlastníme a osvedčili sa,“ povedal primátor mesta Žilina Igor Choma.

Vozidlo za 31 a pol tisíc eur, mesto v prípade úspechu zafinancuje 5 percent

Žiadosti je možné podávať do 2. mája 2018, podporené nákupy elektromobilov musia potom samosprávy uskutočniť do konca roka.

„Ak bude naša žiadosť schválená, začneme vozidlo obstarávať. Podľa požiadavky by malo ísť o elektromobil kategórie M1 typu BEV (batériové elektrické vozidlo), s výkonom elektromotora od 18 kW do 150 kW vrátane,“ vysvetlil Milan Lipka, vedúci odboru projektov EÚ Mestského úradu v Žiline.

Presný výkon motora bude podľa neho stanovený až po úspešnom ukončení procesu verejného obstarávania. „Celkové žiadané výdavky sú vo výške 31 578 eur, z toho dotácia v prípade schválenia bude 30 000 eur a mesto Žilina bude spolufinancovať tento projekt sumou 1 578 eur,“ dodal Milan Lipka.

Výhodou elektromobilov je nulová produkcia emisií, zníženie prevádzkových nákladov či nižšia hlučnosť. Elektromobily sú poháňané elektrickým motorom, ktorý je napájaný elektrickou energiou uloženou v batérii.


 

Prečítajte si viac:

Zdroj: TS Mesto Žilina