Pomôže v boji s diviakmi elektrický ohradník? Rokovať o tom budú poslanci na najbližšom zasadnutí


Foto: Pomôže v boji s diviakmi elektrický ohradník? Rokovať o tom budú poslanci na najbližšom zasadnutí

Mestskí poslanci zasadnú najbližšie už v pondelok 23. apríla 2018 a budú rokovať o programe, ktorý má v prípade 36. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline spolu 37 bodov. Na toto rokovanie predkladá trojica poslancov Martin Kapitulík, Branislav Delinčák a Peter Durmis návrh opatrení na elimináciu nebezpečenstva diviačej zveri.

Prostredníctvom neho chcú poslanci realizovať opravu plota na Hájiku, ktorý bol vybudovaný práve za účelom eliminácie vstupu diviačej zveri do sídliska. Diviaky tu pravidelne hľadajú potravu, v plote sa nachádzajú poškodené zóny, ktoré im umožnia vstupovať medzi paneláky. Svedčia o tom aj stopy po diviakoch v poškodených miestach.

Zároveň chcú poslanci realizovať pilotne zámer umiestnenia polopodzemných kontajnerov na zmesový komunálny aj separovaný odpad, z ktorého by nebolo možné vyberať odpadky. V moderne riešených kontajneroch, ktoré sú čiastočne pod zemou, je odpad v bezpečí pred vyberaním zo strany ľudí aj diviakov.

„Diviačia zver stratila vplyvom človeka plachosť, do obývaných zón ju láka predovšetkým ľahko dostupná potrava. V posledných týždňoch som absolvoval nespočetné množstvo stretnutí s poľovníkmi, ochranármi, správcami dotknutých pozemkov a samozrejme obyvateľmi Žiliny. Jednotlivé opatrenia som konzultoval aj s primátormi a zástupcami miest, ktoré ich už zaviedli majú ich odskúšané. Máme komplexne zmapovaný pohyb, úkryty a ložiská potravy diviačej zveri v dotknutej oblasti,“ uviedol Martin Kapitulík, poslanec zodpovedný za vypracovanie predkladaného návrhu.

Elektrické ploty patria medzi účinné riešenia

Zároveň chcú predkladatelia poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta Žilina pre Poľovnícke združenie Hubertus, ktoré by malo vybudovať elektrický ohradník. O ten by sa združenie následne staralo a zaisťovalo jeho chod a údržbu. Ohradník by mal byť v celkovej dĺžke približne jedného kilometra a mal by obsahovať aj brány pre umožnenie prechodu obyvateľom.

„Na základe zamerania a obhliadky na mieste navrhujeme vybudovať v okolí sídliska Hájik elektrický ohradník v celkovej dĺžke približne 1km (cca 800m na strane Kvačalovej a 200m na strane Horeckej cesty). V trasovaní minimálne 2x križujeme pešiu/cestnú komunikáciu. V týchto miestach bude osadená ohradníková brána. Elektrický ohradník je bezpečný a štandardne používaný tak na Slovensku, ako aj vo svete ako nástroj na udržanie dobytka, divej zveri a medveďov vo vymedzenom priestore,“ dodávajú predkladatelia.

Navrhované lokality ohradníka v okolí žilinského sídliska Hájik

Posledným zámerom v predkladanom materiáli je poskytnutie dotácie na zaistenie výrubu ruderálneho porastu, ktorý patrí medzi útočiská diviačej zveri. Konkrétne lesy v Ovocnom sade pod Hájikom, ktoré sú v správe Urbárskej obce Žilina-Závodie by mali byť vyčistené od buriny, náletových drevín a divo rastúcich kríkov. Stromy by zostali v navrhovanom opatrení zachované.

Vyčistiť bude potrebné aj pozemky v okolí

Mesto žiadajú poslanci o to, aby rokovania na rovnakú tému čistenia pozemkov vyvolalo aj s vlastníkmi súkromných pozemkov v okolí. Veľké parcely v okolí Hájika spracuje aj Slovenský pozemkový fond, v predmetnom prípade ide podľa návrhu o územie 22 a pol hektárov.

„Stratégia obsahuje aj takzvané odvádzacie a prikrmovacie políčka s ktorými majú veľmi dobré skúsenosti v susednej Českej republike, kde takýmto spôsobom poľnohospodári vedia ochrániť svoju úrodu. Ako posledné opatrenie prichádza do úvahy lov a odchyt diviačej zveri do špeciálnych klietkových pascí, ktoré už zaviedli napríklad aj v meste Prievidza,“ dodáva za predkladateľov Kapitulík, ktorý je zároveň povereným koordinátorom Mesta Žilina pre elimináciu nebezpečenstva diviačej zveri.

Klietkové pasce, ktoré využívajú napríklad v Prievidzi na odchyt diviakov.

Prečítajte si viac: