Kultúrny dom v Mojšovej Lúčke - ako ďalej?


Foto: Kultúrny dom v Mojšovej Lúčke - ako ďalej?

Na problém polyfunkčného objektu na Rybnom námestí v žilinskej mestskej časti Mojšová Lúčka ste nás viackrát upozorňovali. Ten je už roky nedokončený a postupne chátra. Problémom je podľa tlačovej správy súčasného vedenie mesta vlastníctvo tohto objektu. Nedostavaný polyfunkčný dom nepatrí mestu, ale štátu. Touto témou sa preto zaoberala vláda Slovenskej republiky na svojom výjazdovom zasadnutí v Žiline.

Polyfunčkný dom je nedostavaný naozaj dlho

Na programe bolo riešenie jeho využitia, dobudovanie a majetkovoprávne vysporiadanie. Výsledkom bolo uloženie povinnosti ministrovi životného prostredia a ministrovi školstva prehodnotiť využívanie nedostavaných objektov občianskej vybavenosti na Rybnom námestí v mestskej časti Žilina – Mojšová Lúčka vo vlastníctve štátu a navrhnúť v spolupráci s primátorom mesta Žilina Igorom Chomom jeho ďalšie využitie, vrátane dobudovania a majetkovoprávneho vysporiadania.

História tohto objektu siaha celkom ďaleko - objekty občianskej vybavenosti v novej časti Mojšovej Lúčky sa začali stavať v rámci výstavby Vodného diela Žilina v rokoch 1994 – 1998. Dobudované však boli len materská a základná škola. Polyfunkčný objekt, v ktorom mal byť kultúrny dom, hasičská zbrojnica, alebo aj knižnica, však Vodohospodárska výstavba, š.p. nedostavala pre nedostatok finančných prostriedkov. Za dostavbu občianskej vybavenosti spísali obyvatelia Mojšovej Lúčky v roku 2009 aj petíciu.

K problému sa vyjadril aj primátor

„Odkedy som sa ujal funkcie primátora, hľadám so svojím tímom možnosti, ako túto situáciu vyriešiť v prospech občanov – obyvateľov Mojšovej Lúčky. Žiaľ, nedostavaný objekt vlastní štát, preto mesto nemôže do jeho dostavby investovať. Viackrát som rokoval s vedením Vodohospodárskej výstavby aj s ministerstvami. Navrhli sme i prenájom tohto objektu od štátu, potom by mesto mohlo objekt dostavať. Mesto Žilina poskytlo miestnej farnosti do dlhodobého prenájmu aj pozemok na výstavbu kostola. Až vďaka výjazdovému zasadnutiu vlády v Žiline sa konečne podarilo dohodnúť na ďalšom postupe,“ skonštatoval primátor.

Prečítajte si viac: