Poslankyňa Iveta Martinková predstavila stratégie riešenia parkovania na sídliskách v Žiline


Foto: Poslankyňa Iveta Martinková predstavila stratégie riešenia parkovania na sídliskách v Žiline

Parkovanie na sídliskách je riešiteľné bez zásahu do vnútroblokov a zelene. Myslí si to poslankyňa mestského zastupiteľstva v Žiline Iveta Martinková, ktorá spracovala dokument so stratégiami riešenia parkovania.

„Autá na chodníkoch, autá v križovatkách, autá na zeleni, to je dnes neblahá realita hlavne na sídliskách. Tento stav sa sústavne prehliada alebo sa rieši len čiastkovo, a to väčšinou zásahom do zelene. Chaotické parkovanie, o ktorom tu hovorím je aj protizákonné. Občania ale nemajú iné východiská a mestská polícia je nútená tento stav väčšinou ignorovať. Ľudia sú tiež často oprávnene nervózni z nekonečného hľadania miesta na parkovanie. Ja to osobne sama zažívam, keď prídem večer niekedy dokonca už aj popoludní, veľmi ťažko hľadám miesto na parkovanie,“ hovorí poslankyňa, ktorá prišla s tromi návrhmi, ako by sa dala táto dezorganizácia v statickej doprave na sídliskách riešiť.

Na obrovský problém s parkovaním neustále upozorňujú obyvatelia sídlisk. Okrem nedostatku miest im prekáža aj to, že na parkoviskách stojí vysoký počet áut dlhodobo bez pohnutia - ich majitelia jazdia na inom, napríklad firemnom vozidle. Prekážajúce sú aj dodávky, ktorých počet je naozaj nemalý. Niektorí vodiči dokonca pre nedostatok miest parkujú na trávnatých plochách, čím ničia zeleň a spôsobujú blato. Iní zasa blokujú východy z bytoviek a chodníky. Riešenie tohto problému je preto naozaj nevyhnutné.

Ako hovorí poslankyňa, riešenie by bolo možné bez zásahu do zelene a tiež bez zásahu do vnútroblokov. Podľa dopravného projektanta Ing. Matysa, ktorý pracuje aj pre mesto Žilina, sú všetky predostreté návrhy logické a v praxi realizovateľné. Súčasne mestu odporúča analýzu a pilotný projekt k prvému z navrhovaných riešení.

Prvým návrhom je budovanie viacpodlažných parkovísk na už existujúcich betónových či asfaltových parkovacích plochách

Tieto plochy dnes slúžia ako parkoviská, nejde však o tie tesne pri domoch. Sú to pridružené parkoviská, ktoré boli projektované ako rezerva pre vyšší počet áut na sídliskách. Kedysi boli úplne prázdne, no dnes už tiež nestačia.

Dajú sa však znásobiť či už poschodiami po zemou alebo nad zemou. Výhodou v tomto prípade je, že budovanie viacpodlažných otvorených parkovísk na jestvujúcich parkovacích plochách by nemalo vyžadovať zmenu územného plánu. Tieto parkoviská sú v spádových oblastiach bytových domov a s veľkou výhodou už existujúceho dopravného napojenia.

„V týchto oblastiach sa nezvýši množstvo áut ani nezhorší životné prostredie, práve naopak, lebo autá prestanú krúžiť a hľadať miesta a v podstate sa uprace chaos na cestách a uliciach, ktorý dnes na sídliskách vládne,“ spresňuje poslankyňa Martinková.

Druhý návrh je implementovanie paletového systému parkovania do výmenníkových staníc spoločnosti Bytterm a.s.

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Tieto budovy sú potenciálne menšie parkovacie domy. Keďže spoločnosť Bytterm eliminuje technológie v budovách, vzniká prázdny priestor, ktorý by bolo možné použiť ako parkovací dom. Do niektorých z týchto výmenníkových staníc by bolo možné reálne umiestniť 50 až 70 automobilov.

„Po mojich rokovaniach v Bytterme môžem konštatovať, že predstavitelia spoločnosti sú takémuto zhodnoteniu niektorých svojich výmenníkových staníc naklonení a vidia to perspektívne. Požiadala som teda mesto, aby pristúpilo k rokovaniam priamo so spoločnosťou Bytterm,“ hovorí Martinková. Tento systém sa už čoraz častejšie používa vo väčších mestách, napríklad bol aplikovaný v centre Prahy do pivničných priestorov historických budov bez toho, že by ich akýmkoľvek spôsobom narušil.

Tretí návrh rieši poloautomatické nezávislé systémy parkovania pri kolmom státí

Tento návrh je určený pre lokality, kde by nebolo možné realizovať prvé dva návrhy, alebo tam, kde by napriek ich realizácii ešte stále vyvstávala kapacitná nedostatočnosť. Poloautomatické nezávislé systémy parkovania pri kolmom státí v dostatočnej vzdialenosti od bytových jednotiek s estetickým zhodnotením formou jednoduchých prístreškov, napríklad aj zo zelenými strechami, majú ambíciu jeden krát znásobiť parkovacie možnosti v citlivo vytypovaných lokalitách.

Poslankyňa Iveta Martinková predložila vedeniu mesta spomenuté tri stratégie spolu so stanoviskom dopravného projektanta. Stanovisko je možné vidieť na adrese http://docdro.id/R1EMxJi. Zároveň požiadala o štúdiu - pilotný projekt k prvému návrhu.

„Žiadala som za týmto účelom čiastku do investičného plánu mesta. Moja požiadavka bola primátorom mesta akceptovaná. Svoje návrhy som predostrela aj na rokovaní Komisie dopravy a komunálnych služieb. Členovia komisie zobrali predložený materiál na vedomie a odporučili Mestu Žilina spracovať k návrhom podrobnejšiu analýzu.“ O návrhu dal predseda komisie hlasovať všetkým prítomným členom. A všetci siedmi zúčastnení hlasovali za tento návrh.

„Takisto chcem povedať, že podobne ako pri budovaní parku vo vnútrobloku na Dobšinského ulici, ani tu nenechám štúdiu zapadnúť prachom niekde v zásuvke. Ak sa odborníci vyjadrujú, že moje návrhy sú v praxi realizovateľné, je potrebné ich realizovať a tak zbaviť sídliská nekonečného problému s parkovaním,“ uvádza na záver poslankyňa.

Realizácia a zavedenie týchto riešení v praxi nebude jednoduché a možné hneď. Proces bude zdĺhavý. Na ceste je veľké množstvo povinných a nutných administratívnych bariér a tiež riešenie otázky financovania. Poslankyňa prisľúbila, že urobí všetko pre to, aby sa celý proces urýchlil a aby sa postupne upratal zmätok v parkovaní. Nutná a prepotrebná je však súčinnosť  a operatívne konanie kompetentných pracovníkov na meste. 

V prílohe stratégií je zachytená situácia na sídlisku Vlčince, keďže poslankyňa pracuje práve v tejto mestskej časti. Systém je však možné aplikovať na všetkých sídliskách v Žiline.

Prečítajte si viac: