Rosenfeldov palác budú rekonštruovať


Foto: Rosenfeldov palác budú rekonštruovať

Rosenfeldov palác bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v roku 2009 a pre verejnosť je uzavretý od roku 2011. Mestu Žilina sa podarilo získať prostriedky z eurofondov vo výške viac ako 3 mil. €, ktoré budú použité na renováciu Rosenfeldovho paláca. Vďaka komplexnej rekonštrukcii sa tejto významnej žilinskej pamiatke vráti predošlý lesk.

Rosenfeldov palác je významnou historickou budovou v Žiline, ktorá bola postavená ako zmenšená napodobenina viedenského zámku Belveder v roku 1907. Sídlila tu Žilinská obchodná banka, neskôr slúžil ako Pioniersky dom, potom Okresný dom pionierov a mládeže a naposledy ho využívalo Centrum voľného času Spektrum. Od roku 2011 je pre verejnosť uzavretý pre nevyhovujúci technický stav budovy.

Rekonštrukcia bude riešená prostredníctvom dvoch projektov - Regionálny operačný program a tzv. Nórske fondy.

• 1. projekt – Regionálny operačný program (ROP) – celkové výdavky 2 489 770,50 €
• 2. projekt z Nórskych fondov – celkové výdavky 695 204 €

Celková suma za rekonštrukciu bude 3 184 974 €, Mesto sa na nej bude podieľať 5 %. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa a ihneď po jeho ukončení začnú rekonštrukčné práce. Predpokladaný termín ukončenia prác je v decembri 2015 v rámci projektu ROP a v apríli 2016 v rámci projektu Nórskych fondov.

Výsledkom realizácie projektu bude revitalizovaná a verejnosti sprístupnená pamiatka, ktorá bude slúžiť ako reprezentatívne centrum ponúkajúce kultúrno-spoločenské a reprezentačné akcie, umelecké expozície, hudobné produkcie, osvetovú činnosť i informačné centrum. Využitie bude aj pre kultúrno-poznávací turizmus, k dispozícii budú prehliadky budovy a jej histórie.

Prečítajte si viac: