Mesto ide zrekonštruovať Hlinkovo aj Mariánske námestie a Kamennú ulicu


Foto: Mesto ide zrekonštruovať Hlinkovo aj Mariánske námestie a Kamennú ulicu Foto: ilustračné

Na tlačovej konferencii Mesta Žilina, ktorá sa konala v stredu 24. januára 2018, informoval žilinský primátor Igor Choma o viacerých plánoch a zámeroch mesta na nasledujúci rok. Niektoré zo spomenutých bodov sa už v súčasnosti realizujú či dokončujú, ostatné sú ešte len v štádiu prípravy alebo vypracovania projektovej dokumentácie.

Rekonštrukcia Námestia A. Hlinku

Mesto Žilina pripravuje rekonštrukciou námestia Andreja Hlinku spoločne so sadom SNP. Predbežné výsledky súťaže už má k dispozícii. „Teším sa, že opäť nadviažeme na Národnú ulicu, ktorú sme už spravili a potom budeme pokračovať po celom námestí vrátane Farských schodov až po Mariánske námestie,“ povedal Igor Choma s tým, že mesto musí projektovo pripraviť celú rekonštrukciou námestia.

Rekonštrukcia Mariánskeho námestia

Mariánske námestie prejde podľa slov primátora kompletnou úpravou. V rámci obnovy sa počíta s rekonštrukciou fontány, oplotenia aj lavičiek. Obnova nadviaže na opravu ciest a chodníkov v centre.

Oprava ciest a chodníkov v historickom centre

Pripravuje sa tiež projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníkov aj ciest v historickej časti mesta. Predpokladaná cena opráv je 300 000 eur a práce sa dotknú Horného aj Dolného Valu. Súčasný stav je nevyhovujúci, dlažba je na mnohých miestach rozpadnutá a mesto ju pravidelne musí opravovať, na čo je potrebné vynaložiť aj finančné prostriedky. Podľa slov primátora sa zvolia také materiály, aby po rekonštrukcií vydržala aspoň najbližších 50 rokov.

Kamenná ulica

V pláne je aj rekonštrukcia Kamennej ulice, ktorá má dlhoročné problémy so stavom asfaltového povrchu a odvodnením cesty. „Ja to vnímam ako veľký dlh voči podnikateľom, ktorí práve podnikajú v tejto časti mesta a je ich tam naozaj nemálo. Rekonštrukciu tejto časti ulice si zaslúžia podnikatelia aj obyvatelia Bánovej. Predpokladaná hodnota je 450 000 eur,“ povedal primátor Igor Choma.

Oprava ciest využívaných pri stavbe diaľnice

Mesto tiež diskutuje s Národnou diaľničnou spoločnosťou, že by sa rezerv výstavby diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka mohla realizovať oprava tých komunikácií, ktoré boli používané v čase výstavby. Mestu by to výrazne uľahčilo situáciu z pohľadu financovania. 

  Pokračovanie článku pod reklamou  

Rekonštrukcia kultúrnych domov

Ďalším bodom v plánoch mesta je aj rekonštrukcia kultúrnych domov, ktoré má vo vlastníctve. Na niektoré už sú vypracované aj projektové dokumentácie, ostatné sa pripravujú. Ide o budovy v mestských častiach Trnové, Žilinská Lehota, Zástranie a Bytčica. 

Rekonštrukcia zastávok MHD a trakčných vedení

Dopravný podnik mesta Žiliny sa spoločne s vedením mesta pripravuje na rekonštrukciu trakčných vedení. Vďaka výmene vedení by sa mali najmä skrátiť časy presunov trolejbusov medzi zastávkami a tiež zlepšiť plynulosť dopravy v meste. V tomto čase prebiehajú tiež majetkoprávne vysporiadania pozemkov pod zastávkami, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, aby sa mohlo následne investovať do nových zastávok MHD. 

Dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia

Vo viacerých mestských častiach prebieha od roku 2017 rekonštrukcia verejného osvetlenia. Na Rosinskej ceste a ulici Vysokoškolákov (v lesoparku) sa realizuje výstavba nového osvetlenia, ktoré doteraz chýbalo. Primátor uviedol, že predpokladá ukončenie tejto rekonštrukcie najneskôr do septembra 2018.

Cyklotrasa Vlčince - Solinky

„Koncom roka sme podpísali zmluvu s ministerstvom pôdohospodárstva na cyklotrasu, ktorá spojí sídliská Vlčince a Solinky v celkovej hodnote 262 000 eur,“ povedal Choma. Najväčší problém je podľa neho majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod cyklotrasami. Tento proces je zdĺhavý a zložitý a preto trvá dlho, kým sa ukážu prvé výsledky. 

„Na záver chcem zdôrazniť, že všetky tieto plány, či už investičné, alebo akékoľvek iné, závisia od toho, ako budú schválené investície z pohľadu rozpočtu, ktorého prvá zmena ide práve do rokovania v najbližšom mestskom zastupiteľstve, ktoré bude 12. februára,“ uzavrel žilinský primátor.


Prečítajte si viac: