Vodné dielo navštívil minister životného prostredia, hlavnou témou boli cyklotrasy


Foto: Vodné dielo navštívil minister životného prostredia, hlavnou témou boli cyklotrasy

Počas stredy 8. októbra 2014 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie vlády SR na Mestskej radnici v Žiline. V súvislosti s týmto rokovaním navštívil minister životného prostredia Peter Žiga Vodné dielo Žilina. Tu sa stretol s generálnym riaditeľom Vodohospodárskej výstavby, š.p. Ladislavom Lazárom, podpredsedom Žilinského samosprávneho kraja Jozefom Štrbom a zástupcami Vodného diela Žilina. Spoločne absolvovali prehliadku objektu žilinského Vodného diela i jeho blízkeho okolia a pracovné rokovanie.

Jeho hlavnou a nosnou témou bola vzájomná informovanosť o realizovaných a pripravovaných aktivitách a aktuálnej situácií dostavby okolia Vodného diela Žilina pre športové a voľnočasové využitie.

„Dohodli sme ďalšie spoločné kroky na dobudovanie infraštruktúry a cyklotrás po obidvoch stranách Vodného diela Žilina tak, aby celá pripravovaná cyklotrasa BikeKia mohla slúžiť občanom mesta a jeho okolia. V súčasnosti buduje Vodohospodárska výstavba, š.p. sociálne zariadenia a objekt občerstvenia pri parkovisku a skateparku“ uviedol žilinský vicežupan Jozef Štrba. 

Vodné dielo Žilina poskytuje okrem svojej hydroenergetickej a protipovodňovej funkcie aj priestor pre relax širokej skupine občanov zo Žiliny a okolia. Som rád, že Vodné dielo je vyhľadávanou oddychovou lokalitou. V záujme rozvoja tejto relaxačnej zóny som sa na podnet Žilinčanov rozhodol spríjemniť ľuďom oddych na Vodnom diele Žilina aj dobudovaním sociálnych zariadení či ihriska,“ povedal generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š.p. Ladislavom Lazárom.

Žilinský samosprávny kraj veľmi úzko spolupracuje s Vodohospodárskou výstavbou, š.p. na budovaní samotnej cyklotrasy, ako aj nevyhnutnej infraštruktúry. Chcel by som sa im za túto spoluprácu poďakovať a vyjadriť presvedčenie, že Vodné dielo Žilina a jeho okolie bude miestom, ktoré budú jeho návštevníci vyhľadávať pre aktívny oddych,“ dodal podpredseda ŽSK Jozef Štrba.

Spolupráca Žilinského samosprávneho kraja a Vodohospodárskej výstavby prebieha nielen v tejto oblasti. V najbližších dňoch sa uskutoční pre všetkých záujemcov čistenie okolia Váhu pod názvom Prilož ruku k Vodnému dielu, ktoré štartuje 16. októbra 2014 o 14. hodine.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu