Organizačné informácie k zápasu Slovensko - Španielsko


Foto: Organizačné informácie k zápasu Slovensko - Španielsko

ŠPANIELSKO - SLOVENSKO (štvrtok 9.10. o 17:00, štadión MŠK Žilina)

dávame návštevníkom zápasu do pozornosti nasledovné informácie a upozornenia:

- zápas je vypredaný, žiadne vstupenky sa v pokladniciach nebudú predávať

- návštevníci sú povinní riadiť sa Organizačným a prevádzkovým poriadkom futbalových stretnutí organizovaných Slovenským futbalovým zväzom, ktorý si môžete prečítať tu. Obsahuje všetky informácie pre účastníkov podujatia vrátane zakázaných predmetov, pokynov, povinností pre divákov, účastníkov podujatia, oprávnenia usporiadateľskej služby atď.

- medzi zakázanými predmetmi, ktoré budú návštevníkom pri vstupe odobraté sú aj dáždniky, nakoľko celý štadión je krytý

- návštevníkom bude k dispozícii parkovisko za východnou tribúnou, na ktoré sa dostanú cez vjazdy na Ľavobrežnej a v obmedzenej miere aj na Uhoľnej ulici (viď obrázok)

- dopravu v Žiline bude riadiť dopravná a mestská polícia

- sledujte dopravné spravodajstvo Slovenského rozhlasu a Rádia Expres

- vzhľadom k zložitej dopravnej situácii na vjazdoch do Žiliny ako aj v okolí štadióna odporúčame motorizovaným návštevníkom aby odparkovali automobily, či už na parkovisku na štadióne alebo v jeho okolí 3 - 4 hodiny pred začiatkom zápasu

- štadión bude otvorený 2 hodiny pred zápasom, t.j. od 18:45. Keďže každý návštevník prejde viacnásobnou osobnou kontrolou odporúčame prísť na štadión s dostatočnou časovou rezervou

- v areáli štadióna bude dostatok bufetov s občerstvením

- pred zápasom bude v areáli štadióna prebiehať viacero marketingových aktivít


Informácie pre držiteľov permanentiek

Východná tribúna, sektor C-VIP

Miestenky na zápas (na konkrétne miesto) si budete môcť vyzdvihnúť v deň zápasu v pokladni MŠK Žilina na Športovej ulici. Pokladňa bude otvorená od 17:30. Je potrebné sa preukázať platnou vstupenkou, na základe ktorej bude odovzdaná miestenka.

Vstupenku je potrebné si ponechať na celú kvalifikáciu EURO 2016. Vstupenka je platná na 5 domácich zápasov, ako je uvedené na vstupenke.


Informácia pre majiteľov vstupeniek s dresom

Východná tribúna, sektor D-VIP (viď obrázok)

Dres Puma je možné si vyzdvihnúť pri danom sektore po prechode turniketom.
Je potrebné sa preukázať platnou vstupenkou, na základe ktorej Vám bude odovzdaný dres a vstupenka Vám bude označená.

Ku každej vstupenke obdržíte 1 dres.


Informácia pre majiteľov vstupeniek so šálom

Západná tribúna, sektor E (viď obrázok)

Šál je možné si vyzdvihnúť pri danom sektore po prechode turniketom.
Je potrebné sa preukázať platnou vstupenkou, na základe ktorej Vám bude odovzdaný šáll a vstupenka Vám bude označená.

Ku každej vstupenke obdržíte 1 šál.

Zdroj: futbalsfz.sk

Prečítajte si viac: