Župní poslanci schválili komisie pre piate volebné obdobie Žilinského samosprávneho kraja


Foto: Župní poslanci schválili komisie pre piate volebné obdobie Žilinského samosprávneho kraja Foto: TS ŽSK

Na dnešnom premiérovom riadnom rokovaní Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja schválili župní poslanci zloženie komisií pre aktuálne, v poradí už piate volebné obdobie. Zástupcov z radov poslancov aj neposlancov zvolili spolu v ôsmich komisiách, nižšie si môžete pozrieť ich zloženie. Schváleniu predchádzala diskusia o tom, či majú byť členmi komisií aj neposlanci a či ich má voliť zastupiteľstvo už teraz, alebo by mal ich výber pripadnúť zvoleným členom z radov poslancov.

Nakoniec župní poslanci schválili návrh v pôvodnom znení, okrem neho schválili aj pokračovanie viacerých partnerských dohôd. Na zastupiteľstve sa objavili aj žilinskí skauti, ktorí priniesli betlehemské svetlo.

Zastupiteľstvo zároveň odsúhlasilo podpísanie partnerskej dohody pre dva cezhraničné projekty. Vďaka nim sa opravia niektoré úseky ciest a najmä mosty. Konkrétne Čadca – Podvysoká, Čadca- Vysoká nad Kysucou, Vitanová - Oravice. Celkovo sa vďaka tomuto projektu podarí už čoskoro opraviť deväť mostov na týchto úsekoch.

Po skončení rokovania sa poslanci presunuli na kapustnicu a slávnostný prípitok. Celý záznam z rokovania si môžete pozrieť na tomto videu:


Mandátová komisia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Predseda komisie: JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD.
Členovia komisie:
Poslanci
Mgr. Anna Dvorščáková
Mgr. Jozef Kavecký
Ing. Peter Weber
Dušan Lauko
Ing. Martin Kapitulík
PaedDr. Tomáš Zanovit
JUDr. Ľubomír Kubáň

Finančná komisia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Predseda komisie: Ing. Michal Slašťan
Členovia komisie:
Poslanci
Ing. Peter Weber
Ing. Milan Laurenčík
Ing. Martin Kapitulík
Ing. Rudolf Urbanovič
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Ing. Július Piták
Dušan Hrivnák

Neposlanci
RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Mgr. Ľubomír Šteiniger
Bc. Denis Cáder
Ing. Elena Šuteková
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
Ing. Eva Benešová
Ladislav Zvara

Komisia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja zriadená v zmysle ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
Predseda komisie: Ing. Peter Kašuba
Členovia komisie:
Poslanci
Mgr. Zdenko Kubáň
Ing. Stanislav Thomka
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Ing. Erik Gemzický, PhD.
Ing. Milan Gura

Komisia zdravotníctva Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Predseda komisie: MUDr. Štefan Zelník, PhD.
Členovia komisie:
Poslanci
MUDr. Jozef Marec
MUDr. Rastislav Zanovit
MUDr. Jaroslav Barok
MUDr. Vojtech Koleják
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Ing. Martin Šenfeld, MBA
MUDr. Karol Javorka, PhD.

Neposlanci
MUDr. Jozef Polko
Mgr. Jana Papajčíková
MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
Ing. Peter Jackulík
MUDR. Ladislav Badík
MUDr. Milan Galganek
Július Česák


Komisia dopravy Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Predseda komisie: Mgr. Matej Fabšík
Členovia komisie:
Poslanci
Mgr. Ján Marosz
Ing. Albín Maslaňák
Ing. Ján Bednárik
Jozef Straka
Bc. Igor Janckulík
Ivan Poláček
Ing. Jozef Grapa
Dušan Lauko

Neposlanci
Ing. Jiří Kubáček, CSc.
doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.
JUDr. Jozef Pajer
Mgr. Igor Hus
Mgr. Marcel Maťovčík
Ing. Miroslav Minár, PhD.
Michal Paška
Ing. Ladislav Hološ

Komisia kultúry Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Predseda komisie: PaedDr. Andrea Šimurdová
Členovia komisie:
Poslanci
Mgr. Zdenko Kubáň
JUDr. Ľubomír Kubáň
Ing. Stanislav Thomka
Ing. Ľubomír Bechný
Ing. Milan Gura
doc. Mgr. art. František Výrostko
PaedDr. Jaroslav Velička

Neposlanci
Mgr. Marko David, M.A. et M.A.
PaedDr. Eva Kyšková
Beáta Badibangová
Katarína Kosmeľová
JUDr. Milan Rebroš, PhD.
Mgr. art. Viliam Hriadeľ
Mgr. Lenka Mitrengová

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Predseda komisie: Ing. Milan Laurenčík
Členovia komisie:
Poslanci
Ing. Ján Prílepok
RNDr. Peter Dobeš
Mgr. Imrich Žigo
Ing. Jaroslav Rosina
Ing. Erik Gemzický, PhD.
Dušan Mičian
Mgr. Erika Cintulová
PaedDr. Peter Vons

Neposlanci
Ing. Pavol Šutý
Milan Kuriak
Ing. Michal Uherčík
Ing. Peter Mrvečka
Radoslav Ďuroška
PhDr. Peter Vajda
Milan Králik
PhDr. Michal Lavrík

Komisia sociálnej pomoci a rodiny Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Predseda komisie: MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
Členovia komisie:
Poslanci
Mgr. Martin Barčík
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Mgr. Anna Verešová
Mgr. Jozef Kavecký
PaedDr. Jozef Cech
Ing. Peter Kašuba

Neposlanci
Ing. Pavol Matlák
PhDr. Jarmila Majáková, PhD.
Ľubomír Sečkár
PaedDr. Adriana Jurišová
Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD.
PhDr. Tibor Hanuliak

Komisia školstva a športu Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
Predseda komisie: PaedDr. Ľudmila Chodelková
Členovia komisie:
Poslanci
Mgr. Anna Dvorščáková
Mgr. Štefan Kristofčák
Mgr. Róbert Kašša
PaedDr. Ľubomír Bláha
Bc. Miroslav Minárčik
Mgr. Branislav Tréger, PhD.
PaedDr. Tomáš Zanovit
JUDr. Ľubomír Kubáň

Neposlanci
Mgr. Tomáš Milata
PaedDr. Stanislav Bella
Mgr. Miroslav Dráb
Karol Čepec
Ing. Darina Čierniková
PaedDr. Mária Uličná
PaedDr. Miroslav Gándi
Mgr. Vladimír Polakovič


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu