Nadácia Kia Motors darovala nové pomôcky na vzdelávanie do škôl a škôlok


Foto: Nadácia Kia Motors darovala nové pomôcky na vzdelávanie do škôl a škôlok

Nadácia Kia Motors Slovakia potešila v tomto roku škôlkarov a žiakov základných škôl v Žilinskom kraji, ktorí sa budú môcť vďaka získaným pomôckam efektívne vzdelávať a rozvíjať svoje technické i kreatívne myslenie. Formou vzdelávacích balíčkov obdarovala 29 škôl z nášho kraja. Ich obsahom boli najmä rôzne technické a interaktívne pomôcky na rozvíjanie tvorivosti a technického myslenia. Nechýbalo aj technické vybavenie určené pre všeobecné i jazykové vzdelávanie - ako napríklad tablety, dataprojektor, interaktívna tabuľa, notebook a iné.

Nadácia Kia Motors Slovakia podporuje aj iné projekty v Žiline

Popri rôznych investičných aktivitách, ako je napr. rekonštrukcia Parku Ľudovíta Štúra, podpora športových a kultúrnych podujatí, rekonštrukcia vybraných oddelení Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline a ďalších, sa nadácia zameriava aj na oblasť školstva a vzdelávanie našich detí, aby sa v budúcnosti mohli bez problémov uplatniť na trhu práce. 

Deti v materských školách sa môžu tešiť z nových stavebníc, vďaka ktorým si precvičia jemnú motoriku, naučia sa aj technicky premýšľať a spájať diely drevených stavebníc. Sami si môžu skonštruovať plne funkčné odrážadlo, kočík pre bábiky, model auta, lode či lietadlá.

Základné školy a ich žiaci budú využívať nové Lego zostavy, ktoré im umožnia pochopiť základy fyziky pri jednoduchých a hnaných strojoch, ale aj naprogramovať si vlastných robotov. Súčasťou balíka pre základné školy sú aj elektrické obrábacie stroje ako variácie sústruhov, pílok, brúsok a vŕtačky alebo aj „Energy box“ na využívanie alternatívnych zdrojov energie, kde si žiaci zapoja funkčné solárne panely alebo veternú turbínu na výrobu elektrickej energie.

Nové pomôcky dostali tieto žilinské školy a škôlky:

  • MŠ Trnavská
  • MŠ Andreja Kmeťa
  • MŠ Jarná
  • ZŠ Karpatská
  • ZŠ s MŠ Gaštanova
  • ZŠ Martinská
  • ZŠ Námestie Mladosti
  • ZŠ s MŠ Do Stošky
  • ZŠ Slovenských dobrovoľníkov
  • ZŠ Lichardova

„Touto cestou sa chceme poďakovať Nadácii Kia Motors Slovakia za snahu o zlepšenie a rozvoj rôznych oblastí bežného života, ktoré vďaka ich aktivitám a podpore neustále napredujú a pomáhajú zlepšiť život obyvateľov nášho mesta,“ uvádza hovorca mesta Pavol Čorba.

Prečítajte si viac:

Zdroj: TS Mesto Žilina