Na Hájiku vznikla nová ulica, nesie názov Essenská a pripája sa na Hôreckú cestu


Foto: Na Hájiku vznikla nová ulica, nesie názov Essenská a pripája sa na Hôreckú cestu Foto: skyscrapercity.com

Na poslednom Mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v pondelok 4. decembra 2017, schválili poslanci novú žilinskú ulicu. Pomenovaná je po belgickom meste Essen, s ktorým má mesto Žilina uzavreté partnerstvo. Ulica sa nachádza v mestskej časti Hájik a pripája sa na Hôreckú cestu.

Od križovatky s Hôreckou cestou zatáča miernym stúpaním doľava, popod zástavbu rodinných domov na ulici Mateja Bela a Mikovíniho, a končí pri obytnom súbore Slnečná terasa. V tejto lokalite je plánovaná výstavba rodinných domov.

Zaujímavosťou je, že aj v meste Essen je od roku 2017 pomenovaná ulica po meste Žilina - Zilinastraat (Žilinská ulica). 

Mesto Essen sa nachádza v severnej časti Belgicka, má približne 18 000 obyvateľov a od Žiliny je vzdialené 1 350 km. Priamo cez mesto je vedená štátna hranica medzi Belgickom a Holandskom. Dohoda o spolupráci medzi mestami Essen a Žilina bola uzavretá ešte v roku 2003.

Prečítajte si viac: