Nové bezplatné poradenské centrá v Žilinskom kraji


Foto: Nové bezplatné poradenské centrá v Žilinskom kraji

Žilinská župa má opäť nový projekt sociálnej pomoci. Na jej území vznikne osem nových bezplatných centier sociálneho poradenstva. Služby, ktoré budú poradne poskytovať, sú zamerané na rôzne krízové situácie a celkovú pomoc občanom a rodinám. „Jedným z dôvodov vzniku týchto nových centier bolo aj to, že ľudia často nevedia, na koho sa majú so svojim problémom obrátiť. Tiež nevedia riešiť svoje problémy bez inej osoby, alebo sa boja, že ich to bude stáť veľa peňazí. Naše nové centrá budú poskytovať svoje služby úplne zadarmo, čím chceme byť ešte bližšie k ľuďom,” povedal predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár.

Systém poradenských centier bude fungovať na báze sieťovania tak, aby človek nemal pocit, že si ho poradcovia iba pohadzujú. „Výhodou je, že špecialistu kontaktuje poradca a nie občan, ktorý má takto o starosť menej a nemusí chodiť od dverí k dverám a hľadať pomoc. Stačí, ak zaklope na jedny a tam sa už postarajú, aby sa jeho problém posunul k príslušnému špecialistovi,” spresnila riaditeľka odboru sociálnych vecí Žilinskej župy Marta Pauková.

Poradcovia ôsmich centier budú pracovať nie len v rámci zariadenia, ale i v teréne. Poradcovia majú za úlohu aj oslovovanie spádových obcí, či už na stretnutiach seniorov, alebo iných skupín. Poradcovia nebudú len čakať na občanov s problémami, ale budú sami zvolávať skupiny ľudí na spoločné poskytovanie pomoci.


Špeciálne poradenstvo sa doteraz poskytovalo v rámci dvoch zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinskej župy a to v Dolnom Kubíne a v Liptovskom Mikuláši. Obe sú zamerané hlavne na pomoc týraným a zneužívaným ženám s deťmi.


Marta Pauková tiež prezradila, že nové centrá budú poskytovať oveľa širšiu škálu poradenstva. „Problémy a otázky nie sú ohraničené. Na poradcov sa môžu občania obrátiť ak je v ich okolí niekto zdravotne postihnutý, ale aj v prípade, že sa chce niekto naučiť ako sa správať na pracovnom pohovore a zvýšiť si tak šancu nájsť si prácu.” Súčasťou poradenských centier je taktiež právnik, čím je možnosť pomoci opäť rozšírená. Sieť poradenských centier pokrýva väčšinu regiónov Žilinského kraja. Občania sa môžu obrátiť o radu alebo konkrétnu pomoc na zamestnanca poradne telefonicky, e-mailom alebo prísť osobne do miesta sídla poskytovateľa sociálnych služieb.

Foto: zilina-gallery.sk

Prečítajte si viac: