Na sídlisku Hájik v Žiline pribúdajú nové parkovacie miesta


Foto: Na sídlisku Hájik v Žiline pribúdajú nové parkovacie miesta

Novo postavené parkovacie miesta a stojiská pre kontajnery na sídlisku Hájik v Žiline slúžia oddnes verejnosti. Okrem týchto nových parkovacích miest boli existujúce parkovacie plochy označené vodorovným dopravným značením, čo taktiež zvýši parkovaciu kapacitu najmladšieho žilinského sídliska.

Mesto Žilina dnes oficiálne odovzdalo do užívania 70 novo postavených parkovacích miest a 33 stojísk pre kontajnery na sídlisku Hájik. K dnešnému dňu bolo na najmladšom žilinskom sídlisku vyznačených 1283 parkovacích boxov, čo zvýši kapacitu parkovania minimálne o 5 - 10%.

„Po minuloročných rozhovoroch s verejnosťou na tému problematického parkovania na žilinských sídliskách sme dnes splnili náš záväzok voči občanom a odovzdávame „Hájičanom“ nové parkovacie miesta. Mesto financuje výstavbu parkovísk z vlastného rozpočtu a postavené môžu byť len na mestských pozemkoch, tých má však Mesto nedostatok. Neustále pracujem na koncepcii statickej dopravy, pretože táto otázka je stále aktuálna. Dobrá správa je tá, že po tom, ako sa mi podarilo výrazne znížiť dlh Mesta, môže ísť Žilina do investičných projektov aj v oblasti zlepšenia parkovania,“ konštatuje primátor mesta Žilina Igor Choma.

Pôvodný zámer bol ten, že aj na ostaných žilinských sídliskách sa tohtoročné práce výstavby nových parkovacích miest a stojísk pre kontajnery ukončia do konca mesiaca september. Pre nepriaznivé počasie, ktoré žiaľ neovplyvníme, sa termín dokončenia presunul na mesiac október.

Zdroj: TS Mesto Žilina

Prečítajte si viac: