Noc výskumníkov 2014


Foto: Noc výskumníkov 2014

Festival vedy – Európska noc výskumníkov sa uskutoční v posledný septembrový
piatok 26.9.2014 v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v Tatranskej Lomnici.
Žilinská Noc výskumníkov bude prebiehať od 9:00 do 21:00 hod. v priestoroch
nákupného centra Aupark Shopping Center.

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Žilina Igora Chomu a predsedu
Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.


Oficiálne otvorenie Festivalu vedy sa uskutoční o 10:00 hod. v prítomnosti pozvaných
hostí - zástupcov mesta Žilina, Žilinského samosprávneho kraja, a tiež odborných
partnerov festivalu zo Žilinskej univerzity v Žiline, Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Martine, a riaditeľa Aupark Shopping Centra.


Keďže festival sa tento rok ponesie v duchu motta „VEDA JE DOBRODRUŽSTVO“,
o vzrušujúce témy a ukážky vedeckých činností v takmer 26 stánkoch nebude núdza.
Návštevníci odhalia tajomstvá prvej pomoci, dozvedia sa aké vedomosti musí mať
profesionálny záchranár. Otestujú akí sú zruční v poskytovaní prvej pomoci a ako
reagovať v situáciách kedy je potrebné zachrániť život. Zaujímavé fakty sa tiež naučia o
alergiách v detskom veku, ich význame a dopade na neskorší rozvoj astmy. Pripravená
bude cesta s elektromobilmi do minulosti, súčasnosti a budúcnosti, kde sa zoznámia so
slovenskými elektromobilmi, ich vynálezcami a prototypom elektrickej motokáry.
Preniknete do výskumu mikrosveta, technológií, priemyselnej robotiky a zistíte ako
môže robot pomôcť pri učení na školách. Letecký simulátor odhalí riešenie kritických
situácií počas letu a vyskúšate si rolu moderátora na vlastnej koži v Live televíznom
štúdiu. Pomocou digitálnej technológie zachytíte svoj virtuálny svet a dozviete sa, že
veľký brat vidí každého z nás a rozpozná nás podľa biometrických znakov medzi
miliardami ľudí na svete.


Aké sú najnovšie objavy vo výskume nanotechnológií, na čo všetko je možné využívať
lasery, ako funguje prevádzka železníc a simulácie dopravných sietí, elektrina
a obnoviteľné zdroje to všetko a mnoho ďalších nových objavov Vás čaká na festivale
vedy Európska Noc výskumníkov 2014 v Žiline.


Celodenná prehliadka najnovších výsledkov slovenskej vedy a výskumu bude doplnená
sprievodným programom na pódiu, spolu so zábavnými vedeckými kvízmi a súťažami.
Súčasťou programu budú tiež Live prenosy z hlavného podujatia v Bratislave a vedecké
prednášky priamo na pódiu. Povzbudiť môžete tiež školské tímy, ktoré si zmerajú sily pri
konštruovaní objektov zo stavebnice Merkur.

Kompletný program Noci výskumníkov v Žiline nájdete na stránke:
http://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-zilina/aupark-shopping-park.html
Ak chcete vidieť, ako veci fungujú na vlastné oči, príďte na Noc Výskumníkov a staňte sa
súčasťou dobrodružného sveta vedy!

Hlavný program z bratislavskej Starej tržnice – vystúpenia lietajúcich bionických robotov,
ktoré vyvinula nemecká spoločnosť FESTO – bude možné sledovať prostredníctvom
priameho televízneho prenosu na webovej stránke festivalu.

Festival vedy – Európska noc výskumníkov 2014, organizuje Slovenská organizácia pre
výskumné a vývojové aktivity, o. z. – SOVVA v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied,

Centrom vedecko-technických informácií SR – CVTI SR a portálom EurActiv.sk.
Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Horizont 2020 -
Akcie Marie Sklodowka-Curie. Podujatie je súčasťou celej vlny akcií, ktoré sa v tento deň
konajú aj v ďalších 33 krajinách a vo viac ako 360 mestách Európy.

Noc výskumníkov je jedinečné stretnutie výskumníkov, ktorí vykročia z laboratórií
na pôdu miest a nákupných centier, aby sa stretli s deťmi, študentmi a verejnosťou
dychtiacou po poznaní. Cieľom podujatí je oboznámiť širokú laickú verejnosť
so slovenskými vedcami, výskumníkmi a s výsledkami ich práce.

Ústredným celoeurópskym motívom projektu je motto - Researchers are among us /
Vedci sú medzi nami. Snahou je poukázať na skutočnosť, že výskumníci sú bežní ľudia,
ktorí však majú zaujímavé a výnimočné zamestnanie. Výsledkami svojej práce
prispievajú k zlepšeniu života nás všetkých, no mimo nej vedú bežný život. V rámci
všetkých festivalových podujatí dochádza k intenzívnej interakcii medzi stovkami vedcov
z najkvalitnejších vedeckých inštitúcií na Slovensku a širokou verejnosťou. Ide o jedno
z mála veľkých podujatí, ktoré neprináša len zábavu, ale ktorého ambíciou je
predovšetkým vzdelávať a motivovať verejnosť k vzdelávaniu a k výberu vedeckej
kariéry.

V tomto roku na Slovensku očakávame vyše tisícku zúčastnených vedcov, vyše 20 tisíc
účastníkov z radov študentov a celkovo viac než 160 tisíc návštevníkov.

V prípade otázok kontaktujte:

Monika Petraninová, e-mail: petraninova@sovva.sk, tel.: 0911 766 311


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu