Koľko vlastne dĺžime? Dlh mesta Žilina a jeho vývoj.


Foto: Koľko vlastne dĺžime? Dlh mesta Žilina a jeho vývoj.

Zadĺženosť Žiliny za posledné 4 roky klesla podľa informácií agentúry SITA zo 152% na 77%. V absolútnych číslach to znamená pokles zo sumy 91 miliónov eur na 53 miliónov eur. Veľký podiel má na tom podľa šéfa ekonomického odboru mesta Karola Kruteka vyrovnanie časti návratnej finančnej výpomoci v súvislosti s výstavbou automobilky KIA. Táto suma tvorí 22 miliónov eur z 38 miliónov, o ktoré klesol dlh.

Splácanie komerčných úverov vo výške 7,9 miliónov eur tiež výrazne pomohlo mestskému dlhu. Správa o hospodárení mesta, ktorej znenie žilinské mestské zastupiteľstvo bez výhrad schválilo, hovorí aj o minulých či budúcich rizikách.

Záväzok sa vynoril bez toho, aby bol niekde predtým evidovaný

„K najvýznamnejším rizikám, okrem hroziacich súdnych sporov, patrili predovšetkým záväzky z roka 2010 presahujúce 12,6 milióna eur. Išlo o záväzky z bežného obchodného styku v sume takmer 3,3 milióna a záväzky z realizácie opráv infraštruktúry spoločnosťou Doprastav v rokoch 2009 až 2010 v sume takmer 9,4 milióna eur, pričom táto suma bola následne spoločnosťou Doprastav postúpená na spoločnosť VÚB a je uhrádzaná pravidelnou splátkou 664-tisíc eur za rok,“ uviedol Krutek, pričom dodal, že prekvapivým bol aj 4,5 miliónový dlh, ktorý tvorila dotácia z roku 2005 pre automobilku KIA. Táto totiž nebola nikde zaevidovaná.

„Tento záväzok nebol vedený ani v účtovníctve mesta a nenachádzal sa ani v účtovnej evidencií ministerstva hospodárstva, bol zistený až v roka 2011 a je splácaný od roka 2013 v zmysle dohody o splátkach,“ dodal vedúci ekonomického odboru mesta.

Sme teda na tom lepšie?

Nateraz sa podarilo znížiť dlh, problémovým však bude podľa slov Kruteka rok 2017. Práve vtedy bude musieť mesto uhradiť zvyšnú časť záväzku voči Doprastavu v sume 4,8 milióna eur.

„Z hľadiska udržateľnosti rozpočtu a významných finančných rizík mesta sa ako najvýznamnejšie javia súdny spor so spoločnosťou Aupark v sume vyššej ako 17 miliónov eur a vyrovnanie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej na vybudovanie obytného súboru Krasňany pre spoločnosť Kia v sume presahujúcej 17 miliónov eur a splatnej do konca roka 2014,“ dodal Krutek.

Dlh zo súdneho sporu v kauze s Auparkom možno mesto nebude musieť zaplatiť, viac sme informovali v našom článku tu.

zdroj: SITA

Prečítajte si viac: