Ďalšie investície do zdravotníctva z rozpočtu župy


Foto: Ďalšie investície do zdravotníctva z rozpočtu župy

Žilina, 19. september 2014 – V poradí šieste zasadnutie Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) v aktuálnom volebnom období, ktoré sa konalo uplynulý týždeň, prinieslo so sebou niekoľko zaujímavých tém a dôležitých rozhodnutí. Poslanci župného parlamentu okrem iného rokovali aj o investíciách do zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Tie sa týkajú najmä modernizácie oddelení a prístrojovej techniky, ako aj dovybavenia župných nemocníc.

„ŽSK si napriek nelichotivej situácii v zdravotníctve ponechal miestne zdravotnícke zariadenia vo vlastných rukách a snažíme sa o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v plnej miere a kvalite, na ktorú majú občania kraja legitímne právo,“ uviedol predseda ŽSK Juraj Blanár. Župa je dnes zriaďovateľom štyroch nemocníc v Čadci, Dolnom Kubíne, Trstenej a Liptovskom Mikuláši a polikliniky v Námestove. Všetky tieto zariadenia sa snažia o vyrovnané hospodárenie. Keďže poskytovanie zdravotnej starostlivosti je financované zdravotnými poisťovňami a nie samosprávnym krajom, župa poskytuje zdravotníckym zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky len na kapitálové výdavky.

Tieto schvaľujú poslanci samosprávneho kraja najskôr v komisiách a potom na zasadnutí  zastupiteľstva. „Som rád, že v 3. úprave rozpočtu sa nám podarilo zvýšiť financie na úseku zdravotníctva o sumu 185-tisíc pre naše nemocnice, čo pozitívne pocítia najmä samotní pacienti,“ dodal J. Blanár.

Najviac, až 41 100 eur, bolo schválených pre Hornooravskú nemocnicu s poliklinikou v Trstenej, a to za účelom úpravy priestorov pre umiestnenie digitálneho RTG, dovybavenia JIS interného oddelenia monitorovacím systémom nakoľko JIS bola v tomto roku rozšírená, ako aj vybudovania lekárne a jej materiálno-technologické zabezpečenie. Suma 40-tisíc eur poputuje do Liptovskej nemocnice s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši, a to na nákup anestéziologického prístroja, keďže operačné výkony na centrálnych operačných sálach neustále narastajú.


Rovnaká suma bude použitá na zakúpenie anestéziologického prístroja pre Kysuckú nemocnicu s poliklinikou v Čadci, keďže súčasný prístroj z roku 1996 je už za hranicou svojej životnosti. Financie vo výške 4é-tisíc eur na rovnaký prístroj získala aj Dolnooravská nemocnica s poliklinikou v Dolnom Kubíne. O finančnú podporu sa uchádzala aj Oravská poliklinika Námestovo, ktorá zo župného rozpočtu získala 24-tisíc eur na vybavenie novozriadeného dialyzačného pracoviska prístrojovou technikou.

„V rámci bežných výdavkov prišlo k zvýšeniu rozpočtu na úseku zdravotníctva o sumu 89-tisíc eur, ktoré budú použité na nákup osobných ochranných pomôcok pre zdravotníckych pracovníkov v našich nemocniciach, ako aj na výmenu podlahových krytín, lavičiek, vymaľovanie priestorov a nákup LCD monitor s cieľom skultúrniť podmienky v našich poliklinikách,“ uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Anna Majbíková.


Od začiatku roka 2014 schválilo Zastupiteľstvo ŽSK kapitálové výdavky vo výške viac ako milión eur na pokrytie požiadaviek zo strany nemocníc najmä na modernizáciu prístrojovej techniky a vznik vlastných lekární, z ktorých zisk poputuje na zveľadenie župných nemocníc. Celkovo tak finančné prostriedky pre tento rok aj s tými, ktoré sa nestihli vyčerpať v minulom roku a čerpajú sa priebežne v roku 2014, činia 2,5 mil. eur. Tohtoročné investície tak nadväzujú na tie v roku 2013.

„Kapitálové výdavky boli použité najmä na modernizáciu prístrojovej techniky, rekonštrukciu a digitalizáciu RTG oddelení, či vytvorenie nového mamologického centra, ktoré vzniká v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne. Finančné prostriedky boli použité aj na rekonštrukciu kuchyne v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne a dostavbu I. poschodia v poliklinike Námestovo. Nový šat získala ja naša najväčšia nemocnica, Kysucká nemocnica v Čadci vďaka dotácii z Úradu vlády SR,“ konkretizoval minuloročné investície župan J. Blanár.

zdroj: ŽSK

Prečítajte si viac: