Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - Bánová, Závodie, Bytčica a Strážov od 19.9. do 24.9.2017


Foto: Umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov - Bánová, Závodie, Bytčica a Strážov od 19.9. do 24.9.2017 Foto: ilustračné

Mestský úrad v Žiline (odbor životného prostredia) si Vám dovoľuje oznámiť, že 5. 9. do 22. 10. 2017  je na území mesta Žilina vykonávaný zber objemných komunálnych odpadov. Veľkokapacitné kontajnery na odloženie nižšie uvedených odpadov budú rozmiestnené podľa nasledujúceho harmonogramu:

Od 19. 9. do 24. 9. 2017 – Bánová, Závodie, Bytčica a Strážov

Bánová

o   Námestie svätého Jána Bosca (Vyhňa)
o   Jabloňová ulica (pri trafostanici)
o   Ulica Mikuláša Dohnányho (pri križovatke s Ulicou osvety)
o   Do Stošky (pri základnej škole)
o   križovatka Malinovej ulice a Záhradníckej ulice

Závodie

o   Školská ulica (pri základnej škole)
o   križovatka ulíc Pod sadom a Hôreckej cesty
o   Ulica Juraja Závodského (pri kaplnke)
o   Cesta na štadión (vedľa futbalového ihriska)
o   Pod sadom (pri betónových zábranách)

Bytčica

o   Na Záchrastí č. 34
o   Bystrická ulica (pri ihrisku)
o   Na stanicu č. 25 – neskôr presun na Štaffenovský dvor (bývalá zastávka SAD),
o   križovatka Chalúpkovej ulice a Na Záchrastí
o   Matúškova ulica č. 13 – neskôr presun na Hlavnú ulicu č. 23
o   križovatka ulice Pažite a Ulice Antona Bielka (pri evanjelickom cintoríne)

Strážov

o   Priehradná ulica (konečná MHD)
o   Dedinská ulica (koniec ulice)
o   Ulica Štefana Furdeka (Nový Chlmec pri Rajčanke)
o   Rajčanská ulica (v strede)

Do veľkokapacitných kontajnerov patria: napr. koberce, podlahoviny, nábytok, šatstvo, bytové jadrá, matrace, detské kočíky a pod.

Do veľkokapacitných kontajnerov nepatria: napr. chladničky, televízory, akumulátory, elektronika a ďalšie komodity, ktoré môžete bezplatne odovzdať do zberného dvora: zberný dvor na Jánošíkovej ulici v centre mesta  (pracovné dni od 10.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.). Pneumatiky je možné odovzdať iba do pneuservisu alebo distribútorom pneumatík.

Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina