Študenti s trvalým pobytom v Žiline budú mať od septembra bezplatnú MHD


Foto: Študenti s trvalým pobytom v Žiline budú mať od septembra bezplatnú MHD Foto: ilustračné

Už o necelý mesiac vstúpi do platnosti zmena tarify Dopravného podniku mesta Žiliny, ktorá umožní bezplatné cestovanie v žilinskej MHD pre študentov vo veku od 15 do 26 rokov. Cestovanie bude umožnené len študentom s trvalým pobytom v meste Žilina, ktorí študujú v dennej forme štúdia, maximálne do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Ďalšou podmienkou pre bezplatnú dopravu bude bezdlžnosť študenta voči Mestu Žilina a Dopravnému podniku.

V súčasnosti cestujú bezplatne žiaci základných škôl, a to od 1. februára 2017.

Študent, ktorý spĺňa tieto podmienky, musí požiadať na predajnom mieste DPMŽ o vydanie čipovej karty, v ktorej bude vyznačený nárok na bezplatnú dopravu. Túto kartu si je následne povinný označovať pri nástupe do vozidla MHD. Ak už študent vlastní kartu a má na nej nevyčerpané predplatené jazdy, musí si ich najskôr vyčerpať, pretože Dopravný podnik mu ich nepreplatí ani predčasne neukončí.

Vybavovanie žiadostí o zápis nároku na bezplatnú dopravu začne od 28.08.2017 na predajných miestach DPMŽ, ktoré sú na námestí A. Hlinku a Mestskom úrade v Žiline. Pre vybavenie čipovej karty sú potrebné tieto náležitosti:

  • vyplnená žiadosť (vydáva dopravca)
  • fotografia 3 x 3,5
  • občiansky preukaz
  • potvrdenie o návšteve školy na príslušný školský/akademický rok
  • poplatok za čipovú kartu 3,5€

Ak študent nemá zapísaný nárok na bezplatnú dopravu v čipovej karte DPMŽ, nemôže bezplatne cestovať vozidlami MHD v Žiline a bude mu udelená sankcia v zmysle prepravného poriadku. Študentovi, ktorý má nárok na bezplatné cestovanie MHD a má ho aj zapísané v karte, ale nevykoná označenie karty bezprostredne po vstupe do dopravného prostriedku MHD, môže prepravný kontrolór čipovú kartu zablokovať! Pokiaľ bude chcieť študent využívať bezplatnú dopravu aj naďalej, musí si dať čipovú kartu odblokovať na predajnom mieste DPMŽ.

Prečítajte si viac: