Colníci zaistili na pošte v Žiline zásielku s koženými výrobkami, ktoré boli vyrobené z krokodíla


Foto: Colníci zaistili na pošte v Žiline zásielku s koženými výrobkami, ktoré boli vyrobené z krokodíla
Galéria: 5 fotiek
Foto: Finančná správa

Žilinskí colníci zaistili na pošte zásielku s koženými výrobkami vyrobenými z krokodíla. Balík prišiel z Thajska a bol určený pre fyzickú osobu do Považskej Bystrice. Pre chýbajúce povolenie na dovoz tovaru tohto druhu sa už ale k adresátovi nedostane.

Vyclievacia pošta dostala na kontrolu zásielka s celkom 6 kusmi kožených výrobkov. Išlo o papierovú škatuľu s peňaženkami, opaskom a kľúčenkou vyrobenými z chráneného krokodíla. Na colnom vyhlásení bol deklarovaný tovar „wallet“ a uvedená hodnota bola 60 USD.

„Žene, ktorá si zásielku objednala, boli zo strany colného úradu poskytnuté informácie o povinnostiach pri dovoze exemplárov, ktoré podliehajú zákazom a obmedzeniam. Na preukázanie colnej hodnoty tovaru predložila potvrdenie o transakcii, suma sa však niekoľko násobne odlišovala od hodnoty uvedenej vo vyhlásení,“ uviedla hovorkyňa Colného úradu Žilina, Božena Chríbiková

Ku koženým veciam sa vyjadrila aj oslovená Štátna ochrana prírody SR

Štátna ochrana prírody SR potvrdila, že výrobky sú vyrobené z exemplára druhu Crocodylus siamensis. Ide o druh živočícha zaradeného medzi ohrozené druhy. Pri dovoze sa vyžaduje povolenie vydané výkonným orgánom členského štátu miesta určenia, ktoré sa vzťahuje aj na výrobky z tohto zvieraťa.

„Nakoľko požadovaný doklad nebol predložený, colníci zásielku zaistili. Jej obsah zrejme prepadne v prospech štátu a v budúcnosti poslúži na vzdelávacie a propagačné účely,“ dodala hovorkyňa.Prečítajte si viac:


Zdroj: Finančná správa