Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil porušenie zákona pri obstarávaní vozidla pre primátora


Foto: Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil porušenie zákona pri obstarávaní vozidla pre primátora

Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) dňa 16. marca 2017 potvrdila svojim druhostupňovým rozhodutím porušenie zákona pri verejnom obstarávaní nového služobného vozidla pre primátora mesta Žilina. Rada zároveň skonštatovala, že postup mesta pri verejnom obstarávaní mohol ovplyvniť jeho výsledok. Automobil Audi A8 Long dodala nakoniec spoločnosť AC Bratislava, a to až po tom, ako v prvom kole odstúpila pre negatívnu medializáciu prípadu.

Elektronická aukcia sa konala 20. júla 2016, jej strop bol stanovený na rovných 78 tisíc eur s DPH. Túto sumu odsúhlasilo hlasovaním väčšiny poslancov aj Mestské zastupiteľstvo v Žiline. Podľa Elektronického kontrakčného systému bolo do súťaže predložených 23 ponúk, nakoniec súťažili len dvaja záujemcovia - a medzi nimi aj víťaz predošlého obstarávania, pri ktorom požiadal o zrušenie zmluvy. Finálna cena vozidla klesla v druhom obstarávaní na konečných 71 777 eur, čo znamenalo úsporu vo výške 7663 eur oproti maximálnej sume.


Výška pokuty je zatiaľ neznáma, mesto sa bude môcť odvolať


Mestu Žilina by mala byť v správnom konaní uložená pokuta, aktuálne prebiehajú úkony pre jeho začatie. Úrad má povinnosť začať toto konanie maximálne do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Voči nej sa bude môcť vedenie mesta odvolať, a v prípade zamietavého rozhodnutia druhého stupňa aj podať žalobu.

„Konanie o uložení pokuty za porušenie zákona, o ktorom sa Úrad pre verejné obstarávanie dozvie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, možno začať do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu. Správne konanie v predmetnej veci nebolo začaté, pričom prebiehajú prvotné úkony smerujúce k začatiu správneho konania,“ uviedol Ján Mažgút z Úradu pre verejné obstarávanie.

Výška pokuty, ktorá mestu hrozí, zatiaľ nie je možné špecifikovať. „Vzhľadom na prebiehajúce prvotné procesné úkony nie je možné výšku prípadnej uloženej pokuty bližšie špecifikovať. Kontrolovaný sa môže voči uloženej pokute odvolať a v prípade druhostupňového rozhodnutia následne podať žalobu,“ dodal Mažgút.
Prečítajte si viac: