Dočasné mosty vo Vraní nakoniec nedemontovali, o predĺžení užívania stále prebiehajú rokovania


Foto: Dočasné mosty vo Vraní nakoniec nedemontovali, o predĺžení užívania stále prebiehajú rokovania

V prvej polovici mája spísali obyvatelia mestskej časti Vranie petíciu za zachovanie dvoch dočasných mostov, v priebehu desiatich dní ju podpísalo 1037 občanov. Petíciou žiadali obyvatelia nielen tejto mestskej časti prehodnotenie rozhodnutia o demontáži dočasných mostov, žiadosť adresovali aj ministrovi dopravy Arpádovi Érskovi. K demontáži malo dôjsť 30. júna 2017.

Demontážou by totiž došlo k výraznemu zhoršeniu dopravnej situácie v mestskej časti, jej obyvatelia by takisto pocítili znížený komfort života. Ministerstvo dopravy koncom mája v reakcii na petíciu argumentovalo tým, že mosty sú postavené ako dočasné, a ich účel sa mal koncom júna naplniť. Problémom zachovania bolo tiež to, že mosty nie sú konštruované na trvalé užívanie.
 
„Toto premostenie vzniklo ako súčasť obchádzkovej trasy počas uzávierky existujúcej cesty z Považského Chlmca do Vrania v súvislosti s výstavbou diaľnice D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno a s opravou deformácií na tejto komunikácii. Hlavný účel premostenia, ktorým je oprava poškodenej cesty z Považského Chlmca do Vrania, má byť koncom júna naplnený, preto sa v tomto termíne súčasne plánuje aj demontovanie mosta,“ uviedla ešte v máji hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Karolína Ducká.


Mosty nakoniec zostali stáť na mieste, poslúžia do doby realizácie úseku D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto

V júni nakoniec k demontovaniu mostov nedošlo, na mieste by mali zostať až dovtedy, kým nezačne výstavba úseku D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto. Spolu 11,2-kilometrový úsek by mal byť dokončený na sklonku roka 2026, teda o tri roky neskôr, ako sa pôvodne plánovalo. Informáciu o ponechaní potvrdilo aj ministerstvo.

„Národná diaľničná spoločnosť ako objednávateľ stavby D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno v súčasnosti pripravuje kroky na ponechanie dočasných mostov v prevádzke do doby realizácie nadväzujúcej stavby ( Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto), s čím ministerstvo súhlasí,“ spresnila aktuálny stav Karolína Ducká.Prevádzku dočasného premostenia by malo pod svoju správu dostať mesto Žilina spolu so Žilinským samosprávnym krajom, všetky zainteresované strany aktuálne o situácii rokujú. Obyvatelia Vrania a okolitých obcí si tak môžu vydýchnuť, nateraz vyhrali boj o zachovanie dočasných mostov.

„Podmienkou je však určenie správcovstva a prevzatia záväzkov nad prevádzkou dočasného premostenia cez rieku Kysuca do mestskej časti Vranie aj zo strany mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja. V súčasnosti prebiehajú rokovania všetkých zainteresovaných strán ohľadom povolení na predĺženie užívania tejto dočasnej stavby,“ uzavrela hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.


Prečítajte si viac: