Žilinská univerzita má nový študijný program alpínska a vysokohorská ekológia, prijme 20 študentov


Foto: Žilinská univerzita má nový študijný program alpínska a vysokohorská ekológia, prijme 20 študentov Foto: ilustračné

Žilinská univerzita v Žiline otvára prostredníctvom Výskumného ústavu vysokohorskej biológie novoakreditovaný študijný program s názvom alpínska a vysokohorská ekológia. Práve alpínske prostredie zažíva v poslednom období nevídané zmeny, ktoré nielen ekonomicky pôsobia na okolité i vzdialenejšie krajiny. Preto je cieľom programu vychovať odborníkov, ktorí budú vedieť reagovať na problémy a výzvy spojené so zmenou klímy a integrity ekosystémov.

„Dochádza k radikálnemu ústupu ľadovcov ako zdrojov vody v horských údoliach predovšetkým v letnom a hlavne jesennom období, zaniká schéma tradičného poľnohospodárstva, mení sa kvalitatívne zloženie tečúcej vody, ustupujú endemické a reliktné druhy bioty. Vodné zdroje, elektrárne a priehrady vo vysokých horách dnes poskytujú už inú ako plánovanú kapacitu energie či zavlažovania, mení sa ekonomika vodného, drevospracujúceho hospodárstva, menia sa podmienky turistického priemyslu i závislosti ekonomiky regiónov na ňom,“ uvádza v popise oboru Žilinská univerzita.

Študenti majú možnosť stráviť semester v Nórsku, cieľom je pripraviť ich na pokračovanie vo vede


Uchádzači musia mať ukončený prvý stupeň vysokoškolského vzdelania, minimálne 80 získaných kreditov musí byť za predmety špecializované na environmentálne vedy. Budúci študenti musia takisto ovládať anglický jazyk a písomný prejav v ňom na úrovni, ktorá postačuje na vytvorenie vlastnej magisterskej práce. Cieľom nového magisterského oboru bude pripraviť študentov na pokračovanie v štúdiu v treťom stupni.

Lákadlom pre záujemcov je určite aj fakt, že vďaka medzinárodnej spolupráci Výskumného ústavu vysokohorskej biológie budú môcť študenti študovať jeden semester v Nórsku v rámci programu Erasmus+. V nadchádzajúcom akademickom roku 2017/2018 plánuje Žilinská univerzita prijať na denné magisterské štúdium 20 študentov, prihlášky je možné podávať do 21. augusta 2017.Prečítajte si viac: