DPMŽ obnovuje vozidlový park, nakúpiť plánuje dieslové, elektrické aj hybridné autobusy


Foto: DPMŽ obnovuje vozidlový park, nakúpiť plánuje dieslové, elektrické aj hybridné autobusy Foto: ilustračné

Dopravný podnik mesta Žiliny pokračuje v obnove vozidlového parku a preto vypísal ďalšie verejné súťaže na dodávku nových autobusov s dieslovým, elektrickým a hybridným pohonom. Verejné súťaže boli vyhlásené 15. júna 2017 na stránke DPMŽ

Predmetom zákaziek je uzavretie zmluvy na dodanie nových mestských, celonízkopodlažných autobusov. V zmysle zverejnených podkladov požaduje Dopravný podnik dodanie:

  • 16 autobusov dĺžky 12 metrov s hybridným pohonom (elektrický trakčný motor + diesel motor/generátor) za celkovú sumu 7 013 333 EUR bez DPH
  • 14 autobusov dĺžky 12 metrov s dieselovým pohonom za sumu 3 753 400 EUR bez DPH
  • 2 kusov elektrobusov dĺžky 12 metrov za sumu 1 149 933 EUR bez DPH.

Dopravca má na autobusy nasledovné požiadavky:

  • hybridné naftovo-elektrické autobusy majú byť vybavené naftovým motorom spĺňajúcim emisnú normu EURO 6 s výkonom minimálne 145 kW, elektrickým trakčným bezprevodovým motorom s výkonom minimálne 110 kW alebo dvojicou motorov v zadnej náprave či v nábojoch kolies zadnej nápravy s výkonom po 70 kW, v každom prípade s možnosťou rekuperácie do akumulátorov alebo superkondenzátorov a generátorom s výkonom minimálne 140 kW
  • naftové autobusy majú byť vybavené vznetovým motorom spĺňajúcim emisnú normu EURO 6 s výkonom minimálne 209 kW
  • elektrobusy majú byť vybavené elektrickým asynchrónnym trakčným bezprevodovým motorom s výkonom minimálne 120 kW s možnosťou rekuperácie a trakčnými batériami umožňujúcimi dojazd 100 km bez nutnosti priebežného nabíjania. Nabíjanie môže byť riešené z troleja prostredníctvom zberača alebo z verejnej siete prostredníctvom zástrčky

DPMŽ požaduje, aby boli autobusy dodané vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a vyžaduje ich kompletné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.

Financie na nákup vozidiel pochádzajú z fondov Európskej únie. Víťaz súťaže by mal byť vybratý v elektronickej aukcii a mal by byť známy už v tomto mesiaci. Prvý z naftových autobusov by mal víťaz súťaže dodať už do 4 mesiacov od objednávky. Prvý hybridný naftovo-elektrický autobus by mal v Žiline jazdiť do 5 mesiacov od zadania objednávky a prvý elektrobus do 7 mesiacov od zadania objednávky.


DPMŽ si dal vypracovať štúdiu realizovateľnosti výstavby a modernizácie infraštruktúry trolejbusovej dráhy

Ďalšou z vypísaných verejných súťaží je aj zákazka, ktorej predmetom je služba spočívajúca vo vypracovaní a dodaní štúdie realizovateľnosti národného projektu. Jedná sa o neinvestičný projekt v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020, ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie.

V rámci štúdie by sa mala riešiť výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov, modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline. 

Celková odhadovaná hodnota bez DPH predstavuje sumu 310 000 EUR.

O rekonštrukcii existujúcich a výstavbe nových trakčných vedení sa medzi Žilinčanmi hovorí už dlho. Rovnako aj o projekte, ktorého cieľom má byť uprednostnenie MHD v mestskej premávke. Veríme, že sa Dopravnému podniku podarí zrealizovať všetky projekty, zlepšiť tak infraštruktúru verejnej osobnej dopravy a zvýšiť komfort cestujúcich.

Podporte nezávislé spravodajstvo a získajte web bez reklám.

Podporiť

Dočítať článok zadarmo


Zdroj: dpmz.sk, imhd.sk