Na Automobilovú junior akadémiu 2017 sú voľné posledné miesta


Foto: Na Automobilovú junior akadémiu 2017 sú voľné posledné miesta

Prorektor pre vzdelávanie Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD., informuje, že pripravovaná Automobilová junior akadémia 2017 má ešte voľné miesta. Všetky potrebné informácie nájdete nižšie.

Vážení rodičia, žiaci,
dovoľujeme si Vám dať na vedomie, že Zväz automobilového priemyslu podľa vzoru Žilinskej detskej univerzity organizuje sériu  týždenných letných aktivít s názvom  Automobilová junior akadémia - AJA 2017, ktoré sa uskutočnia postupne za sebou v Bratislave, Trnave a v Žiline. AJA 2017 je určená pre deti, ktoré ukončili 6. až. 8. ročník základnej školy, t.j. pre deti vo veku 12 a 14 rokov.

Cieľom a obsahom AJA 2017 je priblíženie významu štúdia technických vied deťom, oboznámenie sa detí s automobilovou technikou, výrobou áut, ich komponentov a činností súvisiacich s automobilovou dopravou. Súčasťou AJA 2017 sú exkurzie detí v laboratóriách SjF UNIZA, Dopravnej akadémie v Žiline, Strednej odbornej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste a automobilke KIA spojené s prehliadkou závodu a montážou „automobilu“.

Ukončenie AJA 2017 bude spojené  s promóciou, kde budú deťom odovzdané osvedčenia za prítomnosti prezidenta ZAP, zástupcov Žilinskej univerzity v Žiline a spoločnosti KIA MOTORS Slovakia, s.r.o.


Automobilová junior akadémia 2017 prebieha v dňoch 17. až  21. júla 2017

S ohľadom na ešte voľné miesta na podujatí je možné prihlásiť Vašu dcéra/syna na AJA 2017. V prípade Vášho záujmu navštívte stránku http://ajakademia.sk/.

Účastnícky poplatok za jedno dieťa je 60€, v ktorom je zahrnutý reklamný balíček, tričko, strava, poistenie a doprava pre účastníkov AJA.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu