Mesto Žilina informuje - vyhlásenie meteorologickej výstrahy


Foto: Mesto Žilina informuje - vyhlásenie meteorologickej výstrahy

Vážení občania, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu!

Slovenský hydrometeorologický ústav vyhlásil dňa 10. 09. 2014 o 11:41 h pre okres Žilina meteorologickú  výstrahu II.  stupňa – dážď na dobu od 11. 09. 2014 00:00 h do 12. 09. 2014 00:00 h:

V okrese Žilina sa miestami očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 35 – 70 mm. Tento úhrn zrážok predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká. Uvedená výstraha sa dotýka i územia nášho mesta.


Žiadame Vás, aby ste v rámci svojich možností vykonali nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie ochrany svojho života, zdravia a majetku a dodržiavali nasledovné odporúčania:

a)    vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
b)    premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
c)    uzatvoriť  a utesniť všetky okná a otvory,
d)    pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
e)    pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
f)    zobrať si nepremokavú obuv a odev,
g)    odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
h)    informovať svojich susedov,
i)    pripraviť evakuáciu zvierat,
j)    pripraviť si evakuačnú batožinu,
k)    opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

Prečítajte si viac: