Mesto Žilina modernizuje verejné osvetlenie


Foto: Mesto Žilina modernizuje verejné osvetlenie

Žilina 10. 9. 2014 – Mesto Žilina začalo modernizovať verejné osvetlenie vo viacerých mestských častiach a na niektorých uliciach v centre mesta. Vymenia sa všetky svietidlá, ktoré sú v zlom technickom stave a sú morálne zastarané. Vďaka modernizácii dôjde aj k výraznému zníženiu spotreby elektrickej energie a k podstatne lepšej svietivosti.

Mesto začalo s modernizáciou verejného osvetlenia od pondelka od 8. septembra 2014. V priebehu deviatich týždňov bude vymenených 1 117 ks svietidiel. Kompletná modernizácia prebehne v mestských častiach Zádubnie, Trnové, Rosinky, Strážov, Bytčica, Mojšová Lúčka, Žilinská Lehota, Budatín a na uliciach: Hlboká cesta, Malý Diel, Na Šefranici, Bratislavská ulica, Pri Rajčanke, Stárkova ulica, Studničky a Uhoľná ulica. V rámci celého mesta budú realizované ďalšie výmeny svietidiel. Celková cena modernizácie je 428 000 €. Zhotoviteľom diela je spoločnosť Siemens s.r.o.

„Modernizáciou verejného osvetlenia po celom meste dosiahneme úsporu elektrickej energie o viac ako 50 % zo súčasnej spotreby a výrazne sa zvýši aj svietivosť nových lámp. Občania určite ocenia lepšiu viditeľnosť a najmä zvýšenú bezpečnosť na uliciach. Vďaka modernizácii dôjde k zníženiu spotreby elektrickej energie o 488 MWh za rok a k finančnej úspore viac ako 62 000 € s DPH za rok,“ skonštatoval primátor mesta Žilina Igor Choma.

V ďalšej etape je pripravená modernizácia verejného osvetlenia v mestských častiach Vranie, Považský Chlmec a Zástranie, ktoré budú financované prostredníctvom Operačného programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ a vymenených bude viac ako 330 ks svietidiel. Následne budú vykonávané všetky revízie a skúšobná prevádzka.

zdroj: TS Mesto Žilina

Prečítajte si viac: