Dopravný podnik ocenil najpresnejších vodičov, s čistým štítom vyšli za minulý rok ôsmi vodiči


Foto: Dopravný podnik ocenil najpresnejších vodičov, s čistým štítom vyšli za minulý rok ôsmi vodiči Foto: DPMŽ

Jednou z priorít vodičov hromadnej dopravy v Žiline je aj dochvíľnosť, ktorá patrí medzi najdôležitejšie parametre kvality prepravy. Dodržiavanie harmonogramu už druhýkrát ocenil Dopravný podnik mesta Žiliny, ktorý vybral osem vodičov s čistým štítom. Tí počas celého uplynulého roka nezaznamenali predčasný a oneskorený neodôvodnený odchod z východiskovej zastávky, a predčasný odchod z okruhu ôsmich vybraných zastávok.

Vodičov kontrolujú minimálne raz do mesiaca, vybrané zastávky boli Štefánikovo námestie, Železničná stanica, Hurbanova, Polícia, Veľká okružná Aupark, Zvolenská, Košická, TESCO hypermarket a Letná.

„Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. si cení prácu svojich vodičov, ktorí dosahujú mimoriadne úspechy. Tí najpresnejší boli ocenení a spolu s vedením diskutovali o dosiahnutých métach a ďalších cieľoch do budúcnosti,“ uvádza Dopravný podnik mesta Žiliny na svojom webe.

Vodiči nevedia, v ktorý deň príde kontrola, do výsledkov sa započítava najvyššia zistená nepresnosť. „Pre zachovanie princípu nestrannosti a náhodnej kontroly, je každý vodič skontrolovaný počas dvojhodinového intervalu vo vopred neznámy deň. Pri kontrole presnosti je vybratá najväčšia zistená hodnota (najväčšia nepresnosť) v rámci spomínaného dvojhodinového časového intervalu,“ spresnilo metodiku DPMŽ

Vodičov s čistým štítom bolo osem, zhodne po štyri v trolejbusovej a autobusovej prevádzke


Ocenený vodič musí byť skontrolovaný počas všetkých 12 mesiacov v roku, zároveň musí byť súčet jeho bodov nulový - táto hodnota znamená „čistý štít“. Za rok 2016 boli v autobusovej a trolejbusovej prevádzke zhodne až štyria vodiči, ktorí mali „čistý štít“. Až počet odpracovaných hodín musel rozhodnúť o absolútnom víťazovi, ktorým je v autobusovej prevázdke Jozef Kohút.

Zoznam šoférov s čistým štítom v autobusovej prevádzke

Jozef KOHÚT, pracuje v DPMŽ od 1.4.2013
Rudolf Kubian, pracuje v DPMŽ, vrátane delimitácie, od 19.12.1985
Miroslav Charbuliak, pracuje v DPMŽ, vrátane delimitácie, od 3.7.1974
Pavol Šramko, pracuje v DPMŽ od 1.12.2014

Zoznam šoférov s čistým štítom v trolejbusovej prevádzke, kde sa stal víťazom Miroslav Kmecz.

Miroslav KMECZ, pracuje v DPMŽ od 22.12.2012
Peter KAVECKÝ, pracuje v DPMŽ od 22.10.2009
Roman TRNOVEC, pracuje v DPMŽ od 13.12.1996
Jozef RAŽDÍK, pracuje v DPMŽ od 1.4.2011Riaditeľ a konateľ spoločnosti Ing. Ján Barienčík, PhD. a dopravno – prevádzkový námestník Ing. Ján Šimko vodičom osobne poďakovali a vyslovili uznanie za ich náročnú prácu. Vyzdvihli predovšetkým to, že svojou presnou jazdnou robia dobré meno podniku a podieľajú sa na skvalitňovaní poskytovaných služieb cestujúcim. „Želáme našim úspešným vodičom ešte veľa presných odchodov spojov,“ dodáva DPMŽ.


Prečítajte si viac:


Zdroj: DPMŽ