Oznamy pre obyvateľov mestskej časti Žilina-Zástranie


Foto: Oznamy pre obyvateľov mestskej časti Žilina-Zástranie

Vážení obyvatelia mestskej časti Žilina-Zástranie. Dovoľujem si Vám dať do pozornosti nasledujúce 2 oznamy.

Oznam: Osadzovanie pouličných tabúľ v mestskej časti Žilina-Zástranie

Vo štvrtok 11. septembra sa v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. uskutoční montáž tabúľ s novými názvami ulíc. Žiadame obyvateľov a majiteľov krajných domov, aby pracovníkom mestského úradu umožnili prístup na pozemok a následnú montáž tabúľ na fasády rodinných domov.

V prípade nepriaznivého počasia sa termín môže zmeniť.

Podľa §1, ods. 3 Vyhlášky č. 31/2003 Ministerstva vnútra SR: ,,Orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu (ďalej len ,,budova“), ktorá sa nachádza najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce a na budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou tabuľou s názvom ulice aj najbližšia budova pri takomto vyústení ulice.“

Oznam: Zmena adries trvalého pobytu obyvateľov mestskej časti Žilina-Zástranie

Mestský úrad v Žiline oznamuje obyvateľom mestskej časti Zástranie, že pridelenie orientačných čísiel na už existujúce stavby na uliciach s novými názvami v mestskej časti Zástranie si občania môžu prísť vybaviť do Klientskeho centra Mestského úradu v Žiline kedykoľvek v úradných hodinách.

Upozornenie

Pre jednoduchšie vybavenie pridelenia orientačného čísla k budove prosíme občanov, aby si so sebou priniesli geometrický plán, katastrálnu mapu so zameraním ich domu a list vlastníctva od domu. Po zaevidovaní nových označení ich domov na evidenčnú kartu budovy a po vydaní rozhodnutia o orientačnom čísle bude možné urobiť trvalú zmenu adresy v oddelení evidencie obyvateľstva v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline.

Úradné hodiny Klientskeho centra Mestského úradu v Žiline

pondelok:            7.30 – 17.00 hod.
utorok:                7.30 – 15.30 hod.
streda:                7.30 – 17.30 hod.
štvrtok:                7.30 – 15.30 hod.
piatok:                7.30 – 14.00 hod.

Nové názvy ulíc v Zástraní, ktoré si vybrali miestni obyvatelia podľa svojich tradičných názvov, boli schválené mestským zastupiteľstvom v decembri minulého roku. Nanovo pomenované ulice v Zástraní významne pomôžu lepšej orientácií najmä záchranným zložkám, kedy je presná lokalizácia a rýchlosť príjazdu často krát otázkou života.

zdroj: hovorca Mesta Žilina

Prečítajte si viac: