Rušný víkend Mestskej Polície Žilina


Foto: Rušný víkend Mestskej Polície Žilina

Počas víkendu od 5. septembra do 8. septembra 2014 objasňovala Mestská polícia Žilina až 197 priestupkov. Z tohto počtu bolo 54 priestupkov na úseku verejného poriadku, všeobecne záväzných nariadení mesta, priestupkov proti majetku a ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov. Nakoľko existovalo podozrenie zo spáchania dvoch trestných činov, bola na miesta privolaná hliadka Policajného zboru Slovenskej republiky.

V piatok museli strážnici zasahovať na viacerých miestach. MP Žilina na základe telefonických oznamov zistila podozrenie z trestného činu krádeže. Rovnako po po konflikte medzi manželmi v domácnosti vykonala hliadka asistenciu pri prevoze pacienta na psychiatrické oddelenie, dezorientovanému maloletému dievčaťu s kolobežkou pomohli dostať sa k rodičom a telesne postihnutému občanovi na vozíčku poskytli pomoc po páde.

V sobotu v skorých ranných hodinách spozorovala hliadka MP na ul. Matice slovenskej muža, ktorý skateboardom rozbíjal sklenenú výplň reklamnej tabule. Hliadka na mieste muža zadržala a z dôvodu, že sa choval agresívne a odmietol preukázať svoju totožnosť, boli po márnej výzve použité hmaty, chvaty a putá. Následne bol hliadkou predvedený na stálu službu MP, za účelom zistenia totožnosti. Jednalo sa o muža zo Žiliny.

Obyvateľka mesta požiadala o pomoc hliadku MP v sobotu krátko poobede z dôvodu zabudnutej dámskej kabelky v trolejbuse DPMŽ. Kabelka, v ktorej sa nachádzali doklady, finančná hotovosť a kreditné karty bola za súčinnosti vodiča vozidla odovzdaná majiteľke. Cyklohliadkou bola na ulici Národná zistená staršia žena s poranením dolnej končatiny – s otvorenou fraktúrou kolena. Na miesto bola privolaná sanitka RZP, ktorej posádka si zranenú osobu prevzala. Do príchodu sanitky bola osobe poskytnutá predlekárska prvá pomoc - zastavenie krvácania a fixácia nohy.

zdroj: zilina.sk

Prečítajte si viac: