Svetelnú reklamu na Slovakii muselo odstrániť až mesto, kovová konštrukcia zmizne do konca mesiaca


Foto: Svetelnú reklamu na Slovakii muselo odstrániť až mesto, kovová konštrukcia zmizne do konca mesiaca

V sobotu 17. júna 2017 sme vás informovali o odstránení svetelnej LED obrazovky z budovy hotela Slovakia, ku ktorému došlo zo strany mesta Žilina. To konalo po tom, ako majiteľ nerešpektoval rozhodnutie Stavebného úradu v Žiline ani exekučný príkaz na odstránenie reklamnej stavby. Rozmery obrazovky sú 7x5 metrov.

Povinný dal mestu prísľub, že obrazovku odstráni do 60 dní, neurčil však začiatok plynutia tejto lehoty. „Občania však naďalej avizovali obťažovanie svietivosťou reklamy a žiadali o jej odstránenie, preto  mesto napriek prísľubu prevádzkovateľa  uskutočnilo verejné obstarávanie na zabezpečenie odstránenia a uskladnenia reklamnej stavby,“ spresnil hovorca mesta Žilina Pavol Čorba.

Mesto Žilina odstránilo reklamu na náklady prevádzkovateľa. Toto odstránenie realizovala spoločnosť ERPOS, spol .s.r.o. ako víťaz verejného obstarávania. V celkovej sume 8 628 eur s DPH je, okrem iného, odpojenie a demontáž obrazovky aj konštrukcie. Spoločnosť ich bude skladovať vo vlastných priestoroch, cena za uskladnenie na jeden mesiac je 180 eur s DPH.

Po demontáži svetelného panelu zostala na mieste kovová konštrukcia, tá by mala zmiznúť do konca mesiaca. „Z dôvodu náročnosti odbornej  demontáže reklamnej LED obrazovky a tiež z dôvodu veľkých rozmerov konštrukcie stavby sa demontáž vykonáva v dvoch krokoch, pričom podľa zmluvy ma byť demontáž a uskladnenie stavby zrealizované najneskôr do 30. júna 2017,“ dodal Čorba.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu