Budúcnosť Lesoparku? Žilinčania o nej diskutovali.


Foto: Budúcnosť Lesoparku? Žilinčania o nej diskutovali.
Galéria: 8 fotiek

Vo štvrtok, 4. septembra 2014, bola v Ekocentre Lesopark pri Paľovej búde otvorená výstava Lesopark Chrasť – Premeny v čase, ktorá obrazovo i slovne zachytáva rozvoj Lesoparku Chrasť od roku 1747. Prítomní si mohli prezrieť 6 tematických panelov a nostalgicky zaspomínať na Paľovu búdu, či detské ihrisko, ako ich poznali z dávnejších čias.

Na vernisáži sa zúčastnil primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma, ktorý verejnosti predstavil vízie mesta, ako ďalej rozvíjať lesopark v najbližších rokoch. Zástupcovia verejnosti, športových klubov i architekti zasa vyjadrili svoj pohľad na tento unikátny verejný priestor a komunikovali tak potreby rôznych skupín obyvateľov Žiliny. Diskusiu moderovala Martina Paulíková z Nadácie Ekopolis, ktorá dlhodobo podporuje projekty rozvíjajúce verejné priestory.

V diskusii padli napríklad aj tieto návrhy:
Zvážiť spracovanie územného plánu zóny, ako záväzného dokumentu, ktorý detailne rieši trvalo udržateľné využitie jednotlivých častí lesoparku v budúcnosti,
Riešiť cyklistické napojenie lesoparku na okolité sídliská a iné rekreačné zóny,
Zvážiť viac kontrol mestskou políciou, zriadenie „občianskej hliadky“,
Pri ťažbe dreva a zásahoch uprednostniť postupy a mechanizmy, ktoré nenarušia pôdu,
Vytvoriť niekoľko centrálnych rekreačných miest ako je to v časti Chrasť aj v iných častiach lesoparku (lesopark má 7 častí - Dúbrava, Chrasť, Malchovica-Uhliská, Bánovský háj, Hradisko, Riviéra, Chlmecké hory, Dubeň - Straník),

„V západných krajinách je bežné, že občania sa zapájajú do diskusií o tom, ako vyzerajú mestské verejné priestory. Skutočnými odborníkmi na ne sú totižto oni – ich každodenní užívatelia, nie architekti a projektanti, ktorí ich často nepoznajú a netrávia tam voľné chvíle. Samozrejme, že konečnú podobu a zapracovanie rôznych návrhov musí urobiť odborník. My sme chceli dať občanom možnosť vyjadriť sa a pripomenúť im, že je to ich plné právo. Verím, že rozvíjanie verejných priestorov v Žiline sa bude stále častejšie diať za prítomnosti občanov“, povedal organizátor podujatia Vladimír Randa z občianskeho združenia Preles.

Výstava „Lesopark Chrasť – Premeny v čase“ bude na návštevníkov čakať v oplotenom areáli detského ihriska v lesoparku, kde je bezplatne k pozretiu. Jej realizácia bola možná vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Heineken Slovensko v rámci programu Pohoda za mestom. Viac informácií nájdete na stránke www.preles.sk

Kontakt:
Mgr. Vladimír Randa – 0949 754 146, vladimir.randa@gmail.comPrečítajte si viac: