Už v sobotu sa na Rosinskej ceste uskutoční prvý turnaj 8. ročníka Streetballu proti rakovine


Foto: Už v sobotu sa na Rosinskej ceste uskutoční prvý turnaj 8. ročníka Streetballu proti rakovine

V sobotu 03. júna 2017 sa v športovom areály Spojenej školy na Rosinskej ceste v Žiline uskutoční už ôsmy ročník športovo-charitatívneho podujatia STREETBALL PROTI RAKOVINE, ktorý organizuje občianske združenie Žilinská mestská basketbalová liga v spolupráci s Mestom Žilina a žilinskou pobočkou Ligy proti rakovine za účelom rozvoja 3x3 basketbalu a finančnej podpory boja proti rakovine.

Súťažiť sa bude v šiestich kategóriách (muži-open, muži-rekre, ženy, mix, chlapci do 18 rokov, dievčatá do 18 rokov), pričom na turnaj je možné sa prihlásiť do stredy 31.05.2017 24.00 hod. Každý hráč obdrží pri prezentácii turnajové tričko, minerálku a bagetu. Pre víťazov jednotlivých kategórii sú pripravené zaujímavé ceny (trofeje, darčekové koše a pod.).

Úvodný turnaj doplnia ďalšie dva turnaje a následné finále. Turnaje budú prepojené bodovacou súťažou družstiev (KINEX Championship), v ktorej budú zúčastnené družstvá získavať body za umiestnenie a účasť na jednotlivých turnajoch, pričom na finálový turnaj sa kvalifikujú najlepšie 4 tímy v kategóriách REKRE, ženy, chlapci do 18 rokov, dievčatá do 18 rokov (za podmienky, otvorenia príslušnej kategórie na každom turnaji SPR2017), najlepšie 4 tímy v kategórii OPEN a MIX (za podmienky účasti min 10 tímov v príslušnej kategórii na každom turnaji SPR2017)

Prehľad ďalších podujatí v sérii STREETBALL PROTI RAKOVINE


•    17.06.2017 STREETBALLOVÉ LETO ČADCA
•    01.7.2017 ČUHÁRSKY STREETBALL 2017 na Námestí Slobody v Ky¬suckom Novom Meste
•    08.07.2017 InHelp FINAL FOUR 2017 v Žiline
Súčasťou finálového turnaja bude aj súťaž o Kráľa strelcov (FreeThrow´s King), do ktorej sa kvalifikujú víťazi súťaže v streľbe trestných hodov (FreeThrowsContest) na jednotlivých turnajoch, a súťaž o najlepšieho strelca spoza trojbodového oblúka (King of Long Distance), do ktorej sa kvalifikujú víťazi súťaže v streľbe trojok (3PT shootout) na jednotlivých turnajoch.

Súčasťou úvodného turnaja série bude aj informačný stánok Ligy proti rakovine (LPR), kde budú účastníkom turnaja (hráčom aj divákom) prístupné informačné materiály obsahujúce problematiku prevencie proti rakovine a súvisiacich tém. Počas turnaja bude prebiehať TOMBOLA o zaujímavé ceny, ktorej výťažok bude venovaný žilinskej pobočke LPR, rovnako ako výťažok zo štartovného v sprievodných súťažiach (netradicnetorty.sk Free Throws Contest – súťaž v streľbe trestných hodov, INTERSPORT 3PT shootout – súťaž v streľbe trojbodových košov), ktorých sa môžu zúčastniť nielen hráči ale aj diváci.STREETBALL PROTI RAKOVINE

Dátum: 03.06.2017
Miesto: Športový areál Spojenej školy, Rosinská cesta 4, Žilina (4 hracie kurty)
               v prípade nepriaznivého počasia budú o zmene miesta konania informovaní kapitáni jednotlivých družstiev

Kategórie:
MUŽI OPEN (bez obmedzenia, max 16 tímov)
MUŽI REKRE (kategória určená pre rekreačných hráčov, t. j. hráčov ktorí boli naposledy registrovaní v akejkoľvek ligovej súťaži v sezóne 2013-2014, max 12 tímov)
ŽENY (bez obmedzenia veku)
MIX (bez obmedzenia veku; počas zápasu musí byť na ihrisku min 1 dievča/žena, max 16 tímov)
chlapci do 18 rokov (kategória pre hráčov narodených v roku 1999 a mladších)
dievčatá do 18 rokov (kategória pre hráčky narodené v roku 1999 a mladšie)

V prípade prihlásenia menej ako 6 tímov do niektorej z kategórií si organizátor vyhradzuje právo neotvoriť danú kategóriu.

Ceny pre víťazov:
-    prvé 3 družstvá v každej kategórii budú ocenené trofejami (www.maad.sk)
-    v kategórii OPEN  a REKRE 4 vstupenky na zápas Harlem Globetrotters v Prievidzi (07.06.2017)
-    vecné ceny od partnerov turnajaŠtartovné:
OPEN, REKRE, MIX, ŽENY – 30 € / družstvo
chlapci/dievčatá do 18 rokov - 10 € / družstvo
Štartovné sa platí vopred na číslo účtu SK13 7500 0000 0040 0887 4691, úhrada štartovného je podmienkou úspešnej registrácie. Štartovné sa platí vopred na číslo účtu SK13 7500 000¬0 0040 0887 4¬691, úhrada štartovného je podmienkou úspešnej registrácie. Tímy s neuhradeným štartovným nebudú zaradené do rozlosovania. V kategóriách s obmedzeným počtom tímov (OPEN, REKRE, MIX) je podmienkou úspešnej registrácie úhrada štartovného najneskôr do 3 dní od prihlásenia tímu, v opačnom prípade bude prihláška tímu zrušená ako nepotvrdená.
Každý hráč obdrží pri prezentácii:
-    tričko (platí pre prvých 100 úspešne prihlásených hráčov – družstvo je úspešne prihlásené okamihom pripísania štartovného na vyššie uvedený účet, v prípade účasti hráča vo viacerých tímoch má hráč nárok len na jedno tričko)
-    minerálku
-    bagetu.

Registrácia/prihlásenie:
podrobnosti viď  https://www.sbpr.sk/Turnaje/Registracia-prih-lasenie/
prihlasovanie http://www.3x3planet.com/en/event/details/TMZ17DUBHWSJDSVK?tabView=Categories
Prihlásenie je možné najneskôr do 31.05.2017 24.00 hod
Podmienkou prihlásenia na turnaj je registrácia (vytvorenie profilu) každého hráča družstva na portáli www.3x3planet.com

Predbežný program turnaja:
8,00 – 8,30 prezentácia prihlásených družstiev
8,45 – 9,00 slávnostné otvorenie turnaja
9,00 – 12,00 skupinová fáza
12,00 – 12,30 Kráľ strelcov (súťaž v streľbe trestných hodov)
12,30 – 14,00 playoff
14,00 – 14,30 3pts shootout
14,30 – 16,00 finálové zápasy
17,00 – 17,15 odovzdanie cien víťazom, slávnostné ukončenie turnaja

Sprievodné súťaže:
netradicnetorty.sk Free Throws Contest (súťaž v streľbe trestných hodov)
INTERSPORT 3pt shootout (súťaž v streľbe trojbodových košov)
Štartovné 1 € - výťažok bude venovaný Lige proti rakovine

Víťazi streleckých súťaží získajú okrem vecných cien od partnerov turnaja aj právo účasti v súťažiach Free Throw´s King a King of Long Distance, ktoré sa uskutočnia na finálovom turnaji série.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu