V Žiline vznikla špecifická základná škola


Foto: V Žiline vznikla špecifická základná škola
Galéria: 3 fotky

Žilina 2. 9. 2014 – Mesto Žilina vyšlo v ústrety požiadavkám viacerých rodičov a na začiatku tohto školského roka otvorilo elokované pracovisko Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník, ktorá sa nachádza na Rybnom námestí v Žiline-Mojšovej Lúčke. Toto pracovisko je jediné svojho druhu v okrese Žilina. Po úspešnom ukončení prvého ročníka tejto školy môže väčšia časť detí pokračovať v štúdiu na bežnej základnej škole, pričom nastúpia priamo do druhého ročníka.

Školu navštevujú žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou, alebo vývinovými poruchami učenia, ktoré vyžadujú špeciálno-pedagogické vedenie, pričom ich intelekt sa pohybuje v norme. Žiaci môžu byť zaradení už do prípravného ročníka, ktorý je prvým rokom povinnej školskej dochádzky. Prípravný ročník má najväčší význam pre odstraňovanie narušenej komunikačnej schopnosti a eliminovanie možných zlyhaní v škole. Pokračovať môžu v 1. – 4. ročníku, no nie je to podmienkou. Počet žiakov v triedach je 8 až 10. Ak je logopedická starostlivosť ukončená, žiak pokračuje na kmeňovej ZŠ v mieste bydliska.
„Táto škola je skutočná pomoc pre všetky deti, ktoré sa v nej budú môcť bez problémov vzdelávať a potom pokračovať v štúdiu na bežnej základnej škole. Úprimne prajem všetkým učiteľom a žiakom, aby sa škole darilo, aby jej žiaci dosahovali výnimočné výsledky, a rodičia aby boli so vzdelávaním svojich detí spokojní,“ odkazuje primátor mesta Žilina Igor Choma žiakom, pedagógom i rodičom.

Počas slávnostného otvorenia základnej školy malým žiakom zaželali úspešný začiatok nového školského roka: druhý zástupca primátora – Štefan Zelník, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja a zároveň mestský poslanec za tento volebný obvod – Jozef Štrba, vedúci odboru školstva Okresného úradu Žilina – Viliam Rojko a riaditeľka školy – Janka Šúleková.

Elokované pracovisko Základnej školy internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník privítajú najmä tí rodičia, ktorí nedokážu financovať internátny pobyt svojich detí. Vďaka tomuto pracovisku budú žiaci s odloženou školskou dochádzkou bez problémov môcť pokračovať v štúdiu na bežnej základnej škole, pričom nastúpia priamo do druhého ročníka.

Viac informácií rodičia nájdu na: http://zsijamnik.edupage.org/.Prečítajte si viac: