Mimoriadne spoje SAD Žilina počas Staromestských slávností 2017


Foto: Mimoriadne spoje SAD Žilina počas Staromestských slávností 2017 Foto: SAD Žilina

Tak, ako každý rok, aj počas tohtoročných Staromestských slávností bude SAD Žilina zabezpečovať mimoriadne spoje. Vzhľadom na program slávností budú mimoriadne a posilové spoje vykonávané vo štvrtok aj v piatok.

Odchod: 24:00 hod.

Miesto: Autobusová stanica Žilina

Trasy:

Prečítajte si viac: