Mesto predstavilo Koncepciu rozvoja športu v Žiline na roky 2017 – 2022, môžete ju pripomienkovať


Foto: Mesto predstavilo Koncepciu rozvoja športu v Žiline na roky 2017 – 2022,  môžete ju pripomienkovať

Mesto Žilina predstavilo Koncepciu rozvoja športu v Žiline na roky 2017 – 2022, v ktorej rekapituluje súčasný stav športu v našom meste a zároveň ponúka informácie k zamýšľanému rozvoju. Súčasťou koncepcie sú, okrem východiskových riešení do budúcnosti, aj analýzy súčasnej situácie, ktorá by mohla byť priaznivejšia.

Z dotazníka, ktorý zostavilo mesto Žilina, vyplýva, že muži predstavujú až dve tretiny všetkých aktívnych členov klubov. Podľa vekového rozloženia má najvyššie zastúpenie veková skupina športovcov do 15 rokov, naopak od tohto veku až do 18. roku života je počet aktívnych športovcov podľa výsledkov dotazníka najnižší.

„Najväčšou skupinou podľa veku sú športovci do 15 rokov, čo je pozitívnym zistením, najmenej zastúpení sú športovci vo veku 15 až 18 rokov, teda stredoškolská mládež,“ spresňuje výsledky dotazníkového šetrenia Koncepcia rozvoja športu v Žiline na roky 2017 – 2022. Dotazník vyplnilo 57 žilinských športových klubov, čo predstavuje väčšinové zastúpenie športových klubov v našom meste.

Športovcom chýba atletická dráha, plavecký bazén aj hala s priestorom pre divákov


Vyhovujúce športovisko má menej ako polovica klubov, najviac chýba atletická dráha a hala pre úpolové športy. „V súčasnosti však len 51% športových klubov uvádza, že sa v Žiline nachádza vyhovujúca športová plocha či objekt. Ani štatistika momentálnych športovísk na samotnú činnosť klubov nie je priaznivá a len 46% klubov má vyhovujúce športovisko pre svoju športovú činnosť,“ uvádza sa v koncepcii.

Zvýšený dopyt je aj po plavárni, v priemere predstavujú náklady na prenájom športovísk až 60% z rozpočtov klubov. „Približne 60% z rozpočtu klubu tvoria náklady na prenájom športovísk, čo je pomerne vysoké číslo. Náklady na prenájom predstavujú u väčšiny klubov sumu v rozpätí 1000 až 3000 € za rok,“ popisuje koncepcia. Nájom v tejto výške uviedlo 12 klubov. Ďalších 11 klubov uviedlo, že prenájom športovísk predstavuje viac ako 10 000 eur, rovnaký počet klubov za športoviská neplatí ani euro z rozpočtu.

Z výsledkov dotazníka ďalej vyplýva, že aktívnym športovcom v Žiline chýba aj atletický areál, ktorý využívajú okrem atletických klubov aj iné športové kluby pre doplnkové pohybové aktivity. Najviac vyhovujúcim je dnes atletický areál Žilinskej univerzity, ktorý má vydané platné stavebné povolenie a čaká ho rekonštrukcia.

Druhým typom športoviska, po ktorého kapacitách je vysoký dopyt, je plaváreň. Vďaka dobre fungujúcim klubom, ktoré sa zameriavajú aj na plaveckú gramotnosť žiakov a študentov, vznikla v Žiline početná plavecká komunita. Záujem narastá z roka na rok a je veľmi problémové skĺbiť potreby aktívnych športovcov a rekreačných plavcov,“ spresňuje koncepcia.

Jednou z možností je nový atletický areál a plaváreň s 50 a 25 metrovým bazénom


Riešením by mohla byť výstavba nového atletického areálu, v prípade nepriaznivej finančnej situácie by mesto chcelo spojiť sily s univerzitou a aktuálny areál pri internátoch zrekonštruovať spolu. Aktívni plavci pociťujú absenciu 25 metrového pretekárskeho bazéna, mesto považuje za najideálnejšie riešenie výstavbu novej krytej plavárne s 50 metrovým a 25 metrovým bazénom, ktoré by spĺňali všetky podmienky na organizáciu medzinárodných pretekov.

Mestu chýbajú aj haly s diváckym zázemím pre halové športy, len prednedávnom kraj otvoril multifunkčné zrekonštruované športovisko na Rosinskej ceste. Práve to bolo aj pred rekonštrukciou považované za najväčšiu “halu” pre halové športy v Žiline, s ohľadom na kapacitu hľadiska.

Existujúce haly

Hala Javorku – 40x20 – bez divákov, s malým priestorom za ihriskom,
ZŠ Námestie mladosti ( Hájik ) – rozmery 40x20 , žiadny priestor za ihriskom,
Hala Bôrik – divácke zázemie, len pre volejbal, nutná rekonštrukcie, súkromný majetok,
Stavebné priemyslovka – basketbal, divácke zázemie – v majetku VÚC
Športové gymnázium – všetky halové športy, divácke zázemie – v majetku VÚC
Hala ŽU – volejbal, divácke zázemie – v majetku ŽU

Najväčšími športovými klubmi sú MŠK Žilina a KPŠ Nereus Žilina, naplánovaný je cykloareál

Z prehľadu športových klubov v Žiline ďalej vyplýva, že najväčšie kluby v Žiline sú futbalový MŠK Žilina a Klub plaveckých športov Nereus. Oba kluby majú podľa prehľadu zhodne 268 aktívnych členov, nasleduje ŠK MAKROTEAM Žilina s 232 členmi a Gymnastika a fitness žilina s 205 členmi. Naopak, najmenším je SKI CLUB SEVER s 3 aktívnymi členmi - žiakmi.

Mesto Žilina sa dlhé roky borí s nedostatkom športovej infraštruktúry. Za obeť developerom padli mnohé zo školských areálov, kde boli atletické dráhy, dnes sú postavené obytné domy, prípadne športové stánky, ktoré sú dnes majetkom súkromných podnikateľov, chátrajú,“ popisuje súčasný stav situácie koncepcia. V pláne je preto revitalizovať časť športovísk a výstavba novej športovej infraštruktúry.

Aktuálne je v príprave projekt na revitalizáciu atletických areálov, presnejšie tartanových dráh na Gaštanovej ulici, Martinskej ulici a Oravskej ceste. Na prvej menovanej ulici by malo byť zrevitalizované aj hokejbalové ihrisko, v pláne je lezecká hala, kde mesto počíta so vstupom súkromného investora.

Z pripravovaných projektov je na pláne tento rok vypracovať štúdiu pre vybudovanie tribúny v Športovej hale V. Javorku a vypracovať projekt cykloareálu Petra Sagana na Vodnom diele Žilina, ktorý by mal podľa koncepcie zahŕňať pumptrackovú dráhu. Pumptrackovú dráhu otvoril napríklad Bratislavský samosprávny kraj nedávno pri Zochovej chate, pričom novinka sa teší veľkej popularite.

Celú koncepciu si môžete prečítať na tomto mieste
Vaše pripomienky ku koncepcii môžete vyjadriť nižšie


Prečítajte si viac: