Dnes začali s výstavbou kanalizácie v Považskom Chlmci, rozdelená je do troch etáp


Foto: Dnes začali s výstavbou kanalizácie v Považskom Chlmci, rozdelená je do troch etáp Foto: TS Mesto Žilina

Dnes 10. mája 2017 došlo k odovzdaniu staveniska v Považskom Chlmci za účelom vybudovania kanalizácie. Na projekte sa podieľa spolu s Mestom Žilina spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK), ktorá vypracovala komplexné riešenie odvedenia odpadových vôd zo spomínanej mestskej časti. SEVAK sa bude podieľať aj na realizácii ďalších častí projektu, ktorý je rozdelený na tri etapy.

V prvej časti realizácie sa vybuduje kanalizácia vo východnom povodí, oblasť vymedzená ulicami Pri Kysuci, Na Majerisku, Vysoká, Bytčianska (úsek Na Hôrke - rieka Kysuca), ulica Na Hôrke a časť ulice Hlavná. Bytová zástavba i rodinné domy v tejto oblasti budú odkanalizované a dažďová voda bude cez systém novo navrhnutej dažďovej kanalizácie odvedená do rieky Kysuca.

Mesto má so SEVAK-om dohodu o realizácii projektu kanalizácie

 
Druhá časť bude pokračovať dobudovaním splaškovej a dažďovej kanalizácie vo východnom povodí, t. j. na uliciach Hlavná, Medzierka, Mýtna, bočná časť ulice Na Hôrke, Nižedvorská, Fialková, Zúbekova, Pomocná, Študentská, Alexyho, Požiarnická (časť), Horská a východné časti Chlmeckého námestia.


 
Posledná časť (III. etapa) realizácie projektu bude obsahovať stoky v zastavanej časti západného povodia. Ide o ulice Pod Laščeky (vrátane ČS2 podchodu pod Váhom), ďalej v západnej časti Chlmeckého námestia, ulíc Nová, Závozská, Požiarnická (druhá časť), Pod Skalkou a zostávajúca časť ulice Bytčianska.

O realizáciu dažďovej a splaškovej kanalizácie sa usiloval primátor Choma už dlhší čas, pričom túto otázku intenzívne riešil aj s generálnym riaditeľom spoločnosti SEVAK, Miroslavom Kundríkom. Ich spoločné rokovania nakoniec viedli k úspešnému koncu a mesto Žilina uzatvorilo so spoločnosťou SEVAK dohodu o realizácii projektu. Stanovil sa aj ďalší postup pri zabezpečovaní potrebných povolení a výbere zhotoviteľa stavby.

V najbližších mesiacoch sa tak postupne skvalitní životná úroveň občanov Považského Chlmca. Zároveň sa vybudovaním kanalizácie v tejto mestskej časti zabráni znečisťovaniu životného prostredia, keďže v minulosti dochádzalo k vypúšťaniu splaškov do miestneho potoka či presakovaniu do pôdy.


Prečítajte si viac:


Zdroj: TS Mesto Žilina