Dnes začína súťaž Do práce na bicykli, v Žiline sa registrovalo 77 tímov


Foto: Dnes začína súťaž Do práce na bicykli, v Žiline sa registrovalo 77 tímov

Aj tento rok prebieha, po troch úspešných ročníkoch, celonárodná kampaň „Do práce na bicykli“. Projekt, ktorý podporuje zdravý životný štýl, chráni životné prostredie, šetrí financie účastníkov na dopravu a podporuje udržateľnú mobilitu v mestách, sa opäť vráti aj do ulíc Žiliny.

Novinkou tohto ročníka je tvár kampane – Peter Sagan, ktorý prebral záštitu nad touto akciou a svojimi cyklistickými výkonmi doma i vo svete motivuje mnoho ďalších ľudí k aktívnemu životnému štýlu. Podľa údajov na samotnej stránke kampane sa v Žiline zaregistrovalo do súťaže celkom 77 tímov.

Súťaž trvá od dnešného dňa, teda 1. mája 2017 a potrvá až do konca mesiaca. Počas tohto obdobia budú súťažiaci dochádzať do práce na bicykli a svoje údaje o jazdách si budú priebežne evidovať do systému. Po skončení bude prebiehať vyhodnotenie údajov zo systému. Účastníci súťaže s najlepšími výsledkami budú ocenení počas slávnostného vyhodnotenia spojeného s odovzdávaním cien pre jednotlivé kategórie na lokálnej i národnej úrovni.

Do súťaže sa ešte stále môžete prihlásiť aj so svojim tímom, novinkou je možnosť účasti študentov

Záujemcovia, ktorí sa do súťaže chcú zapojiť, musia vytvoriť 2 – 4 členné tímy z rovnakej firmy /organizácie/ inštitúcie sídliacej na území mesta Žilina. Za danú firmu/organizáciu/inštitúciu sa môže zúčastniť neobmedzený počet tímov. V tomto roku majú možnosť zapojiť sa do súťaže aj tímy študentov, ktorí budú na bicykli dochádzať do svojich škôl. Každý zo zúčastnených študentov však musí v deň začatia súťaže dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.

Súťaží sa v 3 kategóriách:

• celkový počet najazdených kilometrov – tím a jednotlivec,
• celkový počet jázd – tím a jednotlivec,
• bonus – vyžrebovanie 1 súťažiaceho, ktorý odjazdil aspoň 2/3 ciest do a z práce na bicykli.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor a organizačným a odborným garantom je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Lokálnym koordinátorom súťaže za mesto Žilina je Mgr. Ľuboš Slebodník, vedúci oddelenia mobility. Kontakt: lubos.slebodnik@zilina.sk.

Registrácia tímov prebie­ha v období od 1. 3. do 5. 5. 2017

Viac ako 6000 cyklistov, zapojených 74 slovenských miest

Celoslovensky zaznamenala súťaž rekordný ohlas, tento ročník je v nej zapojených viac ako 6000 cyklistov zo 74 slovenských miest a obcí. Aktuálny ročník sa tak stal zatiaľ najúspešnejším v histórii.

“Ministerstvo dopravy a výstavby SR vyhlasuje túto súťaž už štvrtý rok. Cieľom je motivovať ľudí, aby čo najviac využívali bicykel ako každodennú formu dopravy do zamestnania. Tešíme sa, že na bicykel lákame čoraz viac ľudí,” uviedol minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).


Viac informácií o pravidlách a priebehu súťaže sa dočíta­te na webovej
stránke www.dopracenabicykli.eu

 


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu