V Žiline odhalili pamätnú tabuľu majorovi Jozefovi Dobrovodskému


Foto: V Žiline odhalili pamätnú tabuľu majorovi Jozefovi Dobrovodskému

Žilina 28. 8. 2014 – Odhalením pamätnej tabule v Sade SNP v centre Žiliny si pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania pamätníci a predstavitelia mesta uctili pamiatku majora Jozefa Dobrovodského, ktorý svojim rýchlym rozhodnutím brániť prístupové cesty do Žiliny zabránil postupu okupačných vojsk do centra povstania.

Za účasti predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára, primátora mesta Žilina Igora Chomu, podpredsedu Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Juraja Drotára, veliteľa žilinskej vojenskej posádky plk. Ľubomíra Šebu, zástupcov Policajného zboru SR, dcéry Jozefa Dobrovodského pani Evy Plaskúrovej – Dobrovodskej a širokej verejnosti si dnes v Sade Slovenského národného povstania v centre Žiliny občania pripomenuli jednu z najvýznamnejších udalostí našich novodobých dejín, a zároveň si uctili osobu, ktorá počas tejto udalosti obzvlášť vynikla – majora Jozefa Dobrovodského, generálmajora in memoriam.

V piatok 29. augusta 2014 uplynie 70 rokov od čias, keď sa rozhodovalo, na ktorú stranu sa postavia Slováci – na stranu nacistického zla alebo na stranu slobody a demokracie. Mjr. Jozef Dobrovodský, generálmajor in memoriam, mal v tejto voľbe jasno a svojim rýchlym rozhodnutím brániť prístupové cesty do Žiliny zabránil postupu okupačných vojsk do centra povstania, čím umožnil dokončenie mobilizácie povstaleckej armády. Žilina sa tak stala jedným z prvých miest, kde sa vojenská posádka na čele s mjr. Jozefom Dobrovodským postavila na odpor nacistickým vojskám.

„Sme zaviazaní vďačnou spomienkou na mjr. Jozefa Dobrovodského a zároveň na všetkých tých, ktorí sa rozhodli vstúpiť do ozbrojeného boja a brániť našu krajinu pred nacistickými okupantmi. Rád by som vyslovil poďakovanie aj všetkým účastníkom povstania a zároveň všetkým tým, ktorí sa usilovali niesť odkaz a duch povstania povojnovými desaťročiami a šíria ho dodnes,“ povedal vo svojom príhovore primátor mesta Žilina Igor Choma.

Po slávnostnom odhalení pamätnej tabule sa zúčastnení presunuli do vestibulu Mestského úradu v Žiline, kde sa konalo slávnostné otvorenie výstavy o mjr. Jozefovi Dobrovodskom. Výstava bude verejnosti prístupná v pracovných dňoch do 12. septembra 2014, na ktorú Vás srdečne pozývame. 

zdroj: TS Mesto Žilina

Prečítajte si viac: