Železničný most v Žiline opravia počas mája


Foto: Železničný most v Žiline opravia počas mája Foto: ilustračné / zilina-gallery.sk

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vykonajú v máji opravu oceľovej konštrukcie železničného mosta v zriaďovacej železničnej stanici v Žiline. Most sa nachádza na bratislavskom výhybkovom zhlaví stanice a preklenuje vodný tok Rajčianku.

ŽSR budú v pracovných dňoch od 2. do 12. mája vykonávať opravu zavetrovacích prvkov oceľovej konštrukcie v 1 .traťovej koľaji. Pri výlukovej činnosti dôjde k zváraniu, brúseniu, páleniu, nitovaniu a náteru opravených častí mostnej konštrukcie.
V súčasnosti je železničná doprava medzi Žilinou a Dolným Hričovom vedená obojsmerne, iba po 2. traťovej koľaji, z dôvodu prebiehajúcej modernizácie uvedeného úseku.

Proti správnemu smeru jazdia vlaky v smere od Dolného Hričova, v mieste opravy mosta budú vedené variantnými trasami do zriaďovacej železničnej stanice v Žiline. Oprava oceľovej konštrukcie železničného mosta v 2. traťovej koľaji nad vodným tokom Rajčianka je naplánovaná od 22. do 26. mája.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s prípadnými obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dôjsť počas opravy mostných konštrukcií.
Zdroj: TS ŽSR