Viaceré cesty v Žilinskom kraji sú zaplavené vodou, pri Šútove padali na cestu skaly


Foto: Viaceré cesty v Žilinskom kraji sú zaplavené vodou, pri Šútove padali na cestu skaly Foto: Radovan Jackulík

Polícia v Žiline upozorňuje účastníkov cestnej premávky na zhoršené poveternostné podmienky na niektorých cestách v Žilinskom kraji. Následkom trvalého dažďa sú zaliate viaceré komunikácie.

  • Na hlavnom ťahu cesty I/18 za obcou Šútovo v smere na obec Kraľovany došlo k zosuvu pôdy a kamenia na vozovku. 
  • Obdobná situácia bola na ceste I/59 za obcou Nižná v smere na Tvrdošín, ale cesta je už v súčasnej dobe v oboch smeroch prejazdná.
  • Na ceste II/507 medzi obcami Kotešová a Hliník nad Váhom je na viacerých miestach zaplavená vozovka úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu.
  • Cesta II/520 Krušetnica smer Zákamenné zosuv pôdy na vozovku. Policajti striedavo riadia premávku.

Polícia situáciu v Žilinskom kraji na cestách aj v ich okolí - zvýšené hladiny vodných tokov neustále monitoruje s maximálnym využitím síl a prostriedkov za účelom jej bezpečnosti a plynulosti a operatívne prijíma opatrenia podľa aktuálneho vývoja. V prípade potreby cestnú premávku riadi a usmerňuje. Polícia o uvedenej situácii ihneď vyrozumela správcov komunikácií, aby urobili opatrenia za účelom bezpečnosti (obnoviť zjazdnosť ciest) cestnej premávky. SHMÚ vydal výstrahu pred povodňami na viacerých územiach Žilinského kraja.

Z uvedeného dôvodu žiadame vodičov, aby pri jazde zvýšili pozornosť, znížili rýchlosť jazdy a prispôsobili ju stavu a povahe vozovky. Taktiež je potrebné dodržiavať väčšie vzdialenosti medzi vozidlami. Polícia žiada všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali disciplinovane, ohľaduplne, plne sa venovali vedeniu vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke a dodržiavali dopravné predpisy. Každý účastník cestnej premávky môže svojím zodpovedným prístupom prispieť k väčšej bezpečnosti na našich cestách. Je dôležité uvedomiť si, že na cestách nie sme sami a svojou bezohľadnou a arogantnou jazdou ohrozujeme nielen svoj život, ale aj životy ďalších účastníkov cestnej premávky.

Prečítajte si viac:


Zdroj: KRPZ Žilina