V žilinských materských školách sú ešte voľné miesta počas letných prázdnin


Foto: V žilinských materských školách sú ešte voľné miesta počas letných prázdnin Foto: TS Mesto Žilina

Rodičia, ktorí nestihli prihlásiť svoje deti do materských škôl počas letných prázdnin 2017, majú ešte možnosť. Mesto Žilina oznamuje, že v materských školách, ktoré sú v jeho pôsobnosti sú ešte stále voľné miesta. Deti, ktorých rodičia nemajú počas prázdnin dostatok voľna, tak budú môcť tráviť čas v jednej z otvorených škôlok.

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa má možnosť stále prihlásiť svoje dieťa do nižšie uvedených materských škôl, ktoré počas letných prázdnin budú vo vybraných termínoch fungovať nasledovne:

•    od 3. júla do 21. júla 2017
•    MŠ Brodňanská – 15 miest

•    od 24. júla do 11. augusta 2017
•    MŠ Kultúrna – 4 miesta
•    MŠ Petzvalova – 3 miesta
•    MŠ Dolná Trnovská – 7 miest  

Záväzný záujem o prihlásenie dieťaťa do materskej školy na konkrétny termín je potrebné nahlásiť v materskej škole, do ktorej rodičia chcú umiestniť dieťa počas prázdnin najneskôr do pondelka 24. apríla 2017. V prípade naplnenia kapacity vybranej materskej školy majú rodičia možnosť umiestniť dieťa do inej, ktorá má ešte dostatočný počet voľných miest. Umiestňovať sa budú iba deti, ktoré už navštevujú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Poplatky je potrebné uhradiť v hotovosti počas mesiaca máj 2017, priamo v materskej škole zabezpečujúcej letnú prevádzku. Poplatky za stravu sa budú uhrádzať poštovou poukážkou (prevodom) materskej škole, do ktorej je počas leta dieťa prihlásené, v čase od 16. do 17. mája 2017. Ak nebude na účte MŠ poplatok za stravu do 25. mája 2017, dieťa bude vylúčené z dochádzky počas letnej prevádzky.

Poplatky – prevádzka počas letných prázdnin 2017:

12,90 € – prevádzkový poplatok na 3 týždne (4,30 € na týždeň)
1,29 € – stravná jednotka na jeden deň (desiata, obed, olovrant)

Ak počet zapísaných detí v MŠ bude menší ako 15, prevádzka sa neuskutoční. Oznam spolu s kontaktnými údajmi a poplatkami bude zverejnený vo všetkých materských školách. Pri rozhodovaní o zabezpečení prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa postupovalo na základe štatistík z predchádzajúcich rokov.

Prečítajte si viac:Zdroj: TS Mesto Žilina