Súťaž "Do práce na bicykli" začína 1. mája, prihlasovať sa môžu firmy aj študenti


Foto: Súťaž "Do práce na bicykli" začína 1. mája, prihlasovať sa môžu firmy aj študenti

Celonárodná kampaň s názvom „Do práce na bicykli“ sa po úspešných troch ročníkoch uskutoční aj v tomto roku. Projekt, ktorý podporuje zdravý životný štýl, chráni životné prostredie, šetrí financie účastníkov na dopravu a podporuje udržateľnú mobilitu v mestách, sa tak opäť vráti do ulíc Žiliny. Novinkou tohto ročníka je tvár kampane, ktorou sa stal práve Peter Sagan. Okrem toho, že Peter prebral záštitu nad touto akciou, svojimi cyklistickými výkonmi doma i vo svete motivuje mnoho ďalších ľudí k aktívnemu životnému štýlu.

Súťaž sa uskutoční v období od 1. do 31. mája 2017

Súťažiaci budú v uvedenom termíne dochádzať do práce na bicykli a svoje údaje o jazdách si budú priebežne evidovať do systému. Po skončení tohto obdobia bude prebiehať vyhodnotenie údajov zo systému. Účastníci súťaže s najlepšími výsledkami budú ocenení počas slávnostného vyhodnotenia spojeného s odovzdávaním cien pre jednotlivé kategórie na lokálnej i národnej úrovni.

Zapojiť sa môžu firmy aj študenti

Záujemcovia, ktorí sa do súťaže chcú zapojiť, musia vytvoriť 2 - 4 členné tímy z rovnakej firmy/organizácie/ inštitúcie sídliacej na území mesta Žilina. Za danú firmu/organizáciu/inštitúciu sa môže zúčastniť neobmedzený počet tímov. V tomto roku majú možnosť zapojiť sa do súťaže aj tímy študentov, ktorí budú na bicykli dochádzať do svojich škôl. Každý zo zúčastnených študentov však musí v deň začatia súťaže dosiahnuť vek minimálne 15 rokov.


Registrácia tímov prebieha v období od 1. 3. do 5. 5. 2017, pričom súťaž začína už 1. mája 2017. Súťažiť sa bude v 3 kategóriách, a to:

  • celkový počet najazdených kilometrov - tím a jednotlivec
  • celkový počet jázd - tím a jednotlivec
  • bonus - vyžrebovanie 1 súťažiaceho, ktorý odjazdil aspoň 2/3 ciest do a z práce na bicykli

Tohtoročná celonárodná akcia bude propagovať výhody, ktoré so sebou prináša cestovanie do práce na bicykli a poukazovať na negatívne dosahy individuálnej automobilovej dopravy na celkovú kvalitu života v našich mestách. Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor a organizačným a odborným garantom je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.

Lokálnym koordinátorom súťaže za mesto Žilina je Mgr. Ľuboš Slebodník, vedúci oddelenia mobility, e-mail: lubos.slebodnik@zilina.sk.

Registrácia, koordinácia, evidencia a propagácia bude zabezpečená prostredníctvom webového portálu www.dopracenabicykli.eu. Viac informácií o pravidlách a priebehu súťaže sa dočítate na webovej stránke alebo na stránke www.mindop.sk v sekcii - aktuality ministerstva.


Miesto: -
Dátum: 01.05.2017 - 08:00Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu