Prehľad prevádzky materských škôl v Žiline počas letných prázdnin 2017


Foto: Prehľad prevádzky materských škôl v Žiline počas letných prázdnin 2017 Foto: TS Mesto Žilina

Dnes Aj v tomto roku mesto Žilina zabezpečí počas letných prázdnin prevádzku materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Deti, ktorých rodičia nemajú počas prázdnin dostatok voľna, tak budú môcť tráviť čas v jednej z otvorených škôlok. Zákonný zástupca dieťaťa by mal nahlásiť záväzný záujem o návštevu materskej školy vo vybranom termíne od 11. do 13. apríla 2017.

Rodičia môžu svoje deti prihlásiť do vybraných materských škôl, ktoré počas leta budú otvorené nasledovne:

od 3. júla do 21. júla 2017

o    Materská škola, Do Stošky – 20 detí
o    Materská škola, Študentská – 20 detí
o    Materská škola, A. Kmeťa – 40 detí
o    Materská škola, Predmestská – 20 detí
o    Materská škola, Čajakova – 40 detí
o    Materská škola, Bajzova – 40 detí
o    Materská škola, Nám. J. Borodáča – 40 detí
o    Materská škola, Gemerská – 40 detí
o    Materská škola, Trnavská – 80 detí
o    Materská škola, Zádubnie – 20 detí
o    Materská škola, Brodno – 20 detí
o    Materská škola Školská (Závodie) – 20 detí
o    Materská škola, Gaštanová – 80 detí
o    Materská škola evanjelická, Lichardova – 40 detí

od 24. júla do 11. augusta 2017

o    Materská škola, Cesta k vodojemu (Budatín) – 20 detí
o    Materská škola, Zástranie – 20 detí
o    Materská škola, Stavbárska – 20 detí
o    Materská škola, Puškinova – 60 detí
o    Materská škola, Suvorovova – 120 detí
o    Materská škola, Nám. J. Borodáča – 40 detí
o    Materská škola, Limbová – 60 detí
o    Materská škola, Petzvalova – 40 detí
o    Materská škola, Dolná Trnovská – 20 detí
 
Záväzný záujem o prihlásenie dieťaťa do materskej školy na konkrétny termín je potrebné nahlásiť v materskej škole, do ktorej rodičia chcú umiestniť dieťa počas prázdnin. V prípade naplnenia kapacity vybranej materskej školy majú rodičia možnosť umiestniť dieťa do inej, ktorá má ešte dostatočný počet voľných miest. Umiestňovať sa budú iba deti, ktoré už navštevujú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Poplatky je potrebné uhradiť v hotovosti počas mesiaca máj 2017, priamo v materskej škole zabezpečujúcej letnú prevádzku. Poplatky za stravu sa budú uhrádzať poštovou poukážkou (prevodom) materskej škole, do ktorej je počas leta dieťa prihlásené, v čase od 16. do 17. mája 2017. Ak nebude na účte MŠ poplatok za stravu do 25. mája 2017, dieťa bude vylúčené z dochádzky počas letnej prevádzky.

Poplatky – prevádzka počas letných prázdnin 2017


12,90 € – prevádzkový poplatok na 3 týždne (4,30 € na týždeň)
1,29 € – stravná jednotka na jeden deň (desiata, obed, olovrant)

Ak počet zapísaných detí v MŠ bude menší ako 15, prevádzka sa neuskutoční. Oznam spolu s kontaktnými údajmi a poplatkami bude zverejnený vo všetkých materských školách. Pri rozhodovaní o zabezpečení prevádzky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sa postupovalo na základe štatistík z predchádzajúcich rokov.


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina