V Žiline zvažujú výstavbu električkovej trate, súčasťou by mala byť aj zubačka na Straník


Foto: V Žiline zvažujú výstavbu električkovej trate, súčasťou by mala byť aj zubačka na Straník

Mladí inžinieri prišli v Žiline s novými nápadmi, aké tu doteraz nikdy neboli. V rámci rozšírenia mestskej hromadnej dopravy a zlepšenia dopravnej infraštruktúry zvažujú na území mesta a blízkeho okolia vybudovanie električkových tratí. Električka je koľajový dopravný prostriedok, ktorý disponuje oveľa väčšou prepravnou kapacitou ako autobusy či trolejbusy a jej pohyb po koľajniciach umožňuje rýchlu a plynulú prepravu cestujúcich. Oproti klasickým autobusom navyše viac šetrí životné prostredie a má nižšie náklady na prevádzku.

Práve tieto hlavné dôvody brali do úvahy aj inžinieri, ktorí navrhujú výstavbu tratí a postupné spustenie prevádzky v celom meste. Navyše pri zavedení nového druhu dopravy je možné využiť existujúce trakčné vedenia, nakoľko systém prevádzky trolejbusov je veľmi podobný a napájacie napätie 600 V je rovnaké. Zostávalo by tak už len vybudovať koľajnice a rozšíriť niektoré cesty.

Tento nápad však nebol jediný a odborníci prišli aj s druhým návrhom, ktorý by sa dal zrealizovať popri spustení električiek v Žiline. Pre miestnych obyvateľov, ale aj návštevníkov nášho mesta by mohla byť k dispozícií zubačka, ktorá by jazdila medzi Vodným dielom a vrchom Straník. Obe tieto miesta sú veľmi navštevované a zubačka by ich dokázala dokonale prepojiť. Výstavba trate by nebola zložitá a jej dĺžka by bola zhruba 6 kilometrov. Na vrch Straník by vyviezla cestujúcich do 14 minút.

Oba tieto návrhy víta množstvo žilinčanov, no žiaľ, ide len o fiktívne zvažovanie dvoch vymyslených inžinierov a preto ich určite nebude možné realizovať. Plány nie sú skutočné a vedenie mesta o nich ani len netuší, nakoľko ide o fiktívny článok a na 1. apríla sme vás dokonale nachytali :-)

Informácie použité v článku sa nezakladajú na pravde. Článok je fiktívny!


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu