Vrátnu Dolinu navštívi denne cez 3000 turistov, lokalitu Diery počas leta viac ako stotisíc


Foto: Vrátnu Dolinu navštívi denne cez 3000 turistov, lokalitu Diery počas leta viac ako stotisíc Foto: ilustračné

Tieto čísla vyplývajú z Monitoringu letnej návštevnosti 2016, ktorý dňa 16. marca 2017 zverejnila na svojich stránkach Správa Národného parku Malá Fatra. Priemerná letná denná návštevnosť Vrátnej doliny bola za rok 2016 stanovená na 3081 osôb. Údaj vychádza z monitoringu v lokalite Tiesňavy, ktorý prebieha v pravidelných intervaloch.

„Okrem návštevnosti Vrátnej doliny, sa v spolupráci s dobrovoľníkmi monitoruje frekvencia návštevníkov aj na iných lokalitách, ktoré sú významnými uzlami turistických chodníkov. Niektoré lokality sú mapované v teréne nepretržitým 24-hodinovým monitoringom pomocou sčítacích zariadení, ktoré poskytujú absolútne dáta,“ uvádza Správa NP Malá Fatra s tým, že vďaka týmto dátam je možné vyhodnotiť napríklad aj porušenia návštevného poriadku. Ide najmä o pohyby v národnom parku od 21:00 hod. do 06:00 hod.Vďaka uvedeniu novej kabínkovej lanovky Vrátna - Chleb, ktorá nahradila pôvodnú sedačkovú lanovku typu Von Roll z roku 1950, sú hrebeňové partie územia národného parku výrazne prístupnejšie. To sa odrazilo aj na zvýšenej návštevnosti. Správa však upozorňuje aj na negatívne trendy odohrávajúce sa v NP Malá Fatra.

„Neregulovaný výkon športovo-rekreačných aktivít v spojení s rozsiahlymi urbanizačnými procesmi a hospodárením v lesoch, ktoré je vzdialené od princípov prírode blízkeho pestovania lesov.  To sú v súčasnosti hlavné negatívne antropické vplyvy na prírodné prostredie Národného parku Malá Fatra,“ spresňuje Správa NP Malá Fatra v monitoringu.

Diery navštívi počas leta viac ako stotisíc turistov, popularita národného parku neustále rastie

Z údajov ďalej vyplýva, že najnavštevovanejšou lokalitou v Malej Fatre sú Diery, ktoré počas dvoch prázdninových letných mesiacov 2016 navštívilo spolu viac ako 100 tisíc návštevníkov. Denný priemer je približne 1700 ľudí, najviac - až 3588 - ich prišlo 28. augusta.

„Veľký Rozsutec navštívilo celkovo v júli a auguste minulého roku 11 735 osôb. Priemerná denná návštevnosť predstavovala 189 osôb za deň. Vrch Suchý v letných mesiacoch júl a august navštívilo 4 132 osôb. Priemerná denná návštevnosť predstavuje 75 osôb za deň,“ spresňuje monitorovacia správa.

Zaznamenaných bolo aj 42 porušení zákazu pohybu v časovom rozmedzí od 21:00 hod. do 6:00 hod. Takáto nedisciplinovanosť návštevníkov a pohyb na chodníkoch aj v nočných hodinách má za následok nepretržité rušenie živočíchov citlivých na prítomnosť človeka. Ak bude počet návštevníkov Vrátnej doliny rásť aj v budúcnosti, ochranári budú pravdepodobne v dôsledku negatívnych dopadov cestovného ruchu nútení prijať ďalšie nevyhnutné opatrenia na ochranu Národného parku Malá Fatra.
Zdroj: Správa Národného parku Malá Fatra