Mesto Žilina buduje nové parkovacie miesta


Foto: Mesto Žilina buduje nové parkovacie miesta

Žilina 12. 8. 2014 – Požiadavky občanov, ktoré odzneli na verejných stretnutiach, Mesto Žilina postupne plní. Jednou z diskutovaných tém bolo problematické parkovanie na sídliskách. Aj preto sa v týchto týždňoch, okrem prebiehajúceho vyznačovania existujúcich parkovacích miest, rozbehla naplno výstavba nových parkovacích miest a samostatných stojísk pre kontajnery, ktorá je financovaná z rozpočtu Mesta Žilina. Nové parkovacie miesta pribudnú najmä na sídliskách Hájik, Solinky a Vlčince – teda všade tam, kde to bolo najviac potrebné. 

Po niekoľkých konštruktívnych diskusiách s verejnosťou a po vytvorení pracovného tímu, v ktorom boli aj zástupcovia verejnosti, pristúpilo Mesto Žilina v tomto roku k budovaniu ďalších parkovacích miest. Samozrejme Mesto prihliadalo aj na výsledky dotazníkového prieskumu a na ďalšie podnety širokej verejnosti k téme zlepšenia parkovania v celom meste. Mesto Žilina v súčasnej dobe realizuje výstavbu parkovacích miest na sídliskách Vlčince, Solinky a Hájik. Na sídlisku Vlčince bude vybudovaných 145 nových parkovacích miest a 33 stojísk pre kontajnery. Na Solinkách pribudne 185 parkovacích miest a 124 stojísk pre kontajnery. Na Hájiku to bude 70 parkovacích miest a 33 stojísk pre kontajnery. Predpokladaný náklad je zhruba 360 000 € s DPH. Stavbu realizuje spol. Garomont s.r.o., ako víťaz verejného obstarávania. Spomenuté práce by mali byť zrealizované do konca septembra tohto roka. Už od marca dochádza k preznačeniu vodorovného dopravného značenia parkovacích miest (len kolmé státia). Doteraz sa preznačili miesta na Hájiku v počte 1 243 parkovacích miest a 40 parkovacích miest pre ZŤP. Na Vlčincoch, kde ešte stála vyznačovanie prebieha,  bolo označených už 1 765 parkovacích miest a 76 miest so znakom ZŤP. Od pondelka 11. augusta sa začalo s obnovou vodorovného dopravného značenia aj na Solinkách. Vďaka disciplinovanému parkovaniu motorových vozidiel sa podarí zvýšiť kapacitu parkovania minimálne o 5 – 10%.

„Od samého začiatku sme avizovali, že dlhoročne zanedbávanú problematiku parkovania v meste budeme riešiť a po spoločných diskusiách s občanmi sme pristúpili k výstavbe nových parkovacích miest. Chcem zdôrazniť, že Mesto už buduje nové parkovacie miesta a zároveň rozširuje existujúce plochy parkovania prostredníctvom vodorovného dopravného značenia. Disciplinované parkovanie zvýši celkový počet parkovacích miest. Popri tom sme na našich sídliskách začali budovať aj osobitné stojiská na odpadové koše, ktoré vo väčšine prípadov zaberajú parkovacie miesta,“ konštatuje primátor mesta Žilina Igor Choma.

V súčasnosti je v riešení i stavebné povolenie na plochu bývalej sódovkárne na Bajzovej ulici, kde je naplánovaných 26 parkovacích miest, ktorých výstavba by mala začať v septembri. Taktiež sa pripravuje výstavba 18 parkovacích miest na Predmestskej ulici a Pod Hôrkou.

zdroj: TS Mesto Žilina


Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu