Detské jasle na Puškinovej a Veľkej okružnej majú ešte voľné desiatky miest


Foto: Detské jasle na Puškinovej a Veľkej okružnej majú ešte voľné desiatky miest Foto: TS Mesto Žilina

Kapacita detských jaslí, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, nie je k dnešnému dňu ešte naplnená. Rodičia, resp. zákonní zástupcovia majú teda stále možnosť prihlásiť svoje dieťa do týchto zariadení.

Na území Žiliny v súčasnosti pôsobia detské jasle Puškinova 14, ktoré majú voľných 20 miest a detské jasle Veľká okružná 82, ktoré hlásia 15 voľných miest k dnešnému dňu. O prijatie dieťaťa do detských jaslí môžu písomne požiadať odbor sociálny, zdravotný a bytový Mestského úradu v Žiline, rodičia, resp. zákonní zástupcovia, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Žilina.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do detských jaslí si môžu záujemcovia vyzdvihnúť v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline. Tlačivá nájdete aj na webovej stránke mesta Žilina http://www.zilina.sk/ v sekcii Občan/Klientske centrum/žiadosti a tlačivá. Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru sociálneho, zdravotného a bytového na tel. č.: 041/70 63 407, 041/70 63 503.

Do detských jaslí môže byť prijaté dieťa od dovŕšenia 1 roka veku do 3 rokov veku. Z dôvodu zdravotnej indikácie dieťaťa a lekárskeho posudku odborného lekára môže dieťa navštevovať zariadenie detských jaslí od 1 roka veku do 5 rokov veku.Správy e-mailom Poslať tip Nahlásiť chybu

Zdroj: TS Mesto Žilina