V Žiline by mohlo vzniknúť jedinečné moderné planetárium, počíta s 3D kinom


Foto: V Žiline by mohlo vzniknúť jedinečné moderné planetárium, počíta s 3D kinom
Galéria: 3 fotky
Foto: zask.sk

Do najbližšieho zasadnutia krajského parlamentu, ktoré je naplánované na podnelok 6. marca 2017, smeruje aj návrh na vytvorenie združenia medzi Žilinským samosprávnym krajom a Žilinskou univerzitou v Žiline za účelom spoločnej prípravy projektovej dokumentácie pre stavbu s názvom „Planetárium Žilina“.

Na konci spolupráce týchto dvoch subjektov by mohlo byť supermoderné planetárium priamo v areáli Žilinskej univerzity, ktoré by bolo unikátom nielen v rámci Žilinského kraja. Za účelom vypracovania projektovej dokumentácie by mala každá z dvoch strán vložiť do novovzniknutého združenia zhodne po 60 tisíc eur.

Konferenčná miestnosť pre 200 hostí s možnosťou 3D kina


Lákadlom v prípade realizácie bude konferenčná miestnosť s kapacitou 200 miest, ktorá bude slúžiť aj ako 3D kino. Vo foyer a exteriéri planetária bude možné organizovať výstavy alebo workshopy.

„Predpokladom je výrazná spolupráca s fakultami univerzity s využitím planetária pre doplnkové vzdelávanie, najmä kongresové centrum, priestory pre vedecko-výskumnú činnosť. Technické vybavenie planetária umožní jej študentom vzdelávať sa v týchto oblastiach, umožní absolvovať odbornú prax pri tvorbe vzdelávacích, popularizačných a odborných programov planetária. Ako lektori programov budú študenti priamo realizovať programy pre návštevníkov planetária“

Cieľom vybudovania moderného zariadenia je aj podpora vedy, cestovného ruchu a propagácie aktivít oboch inštitúcií. Projekt počíta s tým, že planetárium by mohlo zvýšiť využívanie služieb naprieč Žilinským krajom.

„Atraktivita zariadenia, vizuálne a multimediálne prostriedky na realizáciu aktivít a vhodná marketingová činnosť napomôžu rozvoju poznatkového cestovného ruchu orientovaného na obyvateľov prihraničných krajín, najmä z Českej republiky a Poľska, návštevníkov z celého Slovenska. To zároveň vyvolá synergický efekt podpory služieb (ubytovanie, stravovanie, oddych a relax, turistika). Zvýšila by sa propagácia Žilinského samosprávneho kraja a Žilinskej univerzity, čo je našim hlavným cieľom,“ uvádza dôvodová správa k návrhu na vytvorenie spoločného združenia.

Cena za vybudovanie atakuje hranicu 4 miliónov eur


Podľa odhadu nákladov z minulého roka, ktorý si objednala Žilinská univerzita, by mohli sa stavebné náklady vyšplhať cez hranicu 4 miliónov eur. Z kalkulovanej sumy 4 025 451 eur pripadnú tri štvrtiny na výstavbu samotnej budovy, zvyšné náklady by mali tvoriť napríklad aj dopravné komunikácie či terénne úpravy. Obe zainteresované strany majú záujem na tom, aby sa na financovanie projektu použili aj prostriedky z fondov EÚ.

Návrh odporučili schváliť všetky tri komisie - finančná, kultúry a cestovného ruchu aj školstva a športu. V prípade schválenia uskutoční kraj peňažný vklad vo výške svojho podielu do 30 dní od účinnosti zmluvy o združení. Skutočné náklady na projektovú dokumentáciu vyplynú z výsledku verejného obstarávania na jednotlivé časti projektov a ďalšie nevyhnutné výdavky s tým spojené. Správu finančných prostriedkov združenia zabezpečí Žilinská univerzita.Prečítajte si viac: